Dodaj problem

Dodaj problem

Nasza społeczność pomoże Ci znaleźć rozwiązanie

2

Podbij

Stacja LPG - wymogi

Autor: automobilista88 16 sierpnia 2012

Rosną ceny paliw (benzyny i oleju napędowego), a LPG wciąż w cenie. Zastanawiam się, jakie są wymogi formalne, żeby uruchomić stację sprzedaży gazu LPG? Pomyślałem, że może to być opłacalny biznes.

zgłoś nadużycie Komentarze (1)

Odpowiedzialny:
Rozwiązanie:
Po pierwsze, trzeba mieć działkę (najlepiej z własnym przyłączem elektrycznym).

Jeśli nie ma wstępnych przeciwwskazań, przystępujemy do dalszych działań, które polegają na:

uzyskaniu informacji wstępnej w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy co do tego, czy na planowanym do zagospodarowania terenie jest możliwość postawienia stacji LPG (czy możliwy jest dojazd do planowanej stacji, czy proponowany teren przeznaczony jest na działalność usługową lub do obsługi ruchu drogowego),
przygotowaniu aktualnej mapki działki, na której stanąć ma stacja LPG (do celów projektowych),
uzyskaniu z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT),
uzyskaniu wyciągu oryginału wypisu z rejestru gruntów,
przygotowaniu projektu stacji autogazu zgodnego z warunkami zabudowy,
uzyskaniu pozwolenia na budowę i dziennika budowy,
wykonaniu części budowlanej stacji LPG wraz z budynkiem socjalnym,
montażu części instalacyjnej LPG (zbiorników, rurociągów, odmierzaczy itp.),
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,
uzyskaniu koncesji Urzędu Regulacji Energetyki, bez której nie wolno nam sprzedawać autogazu (chyba że nasz obrót roczny nie przekroczy 10 tys. euro, czyli ok. 40 tys. zł; w praktyce należy niezwłocznie uzyskać koncesję).


W związku z przedostatnim z powyższych punktów, inwestor jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, następujące instytucje:
1. Inspekcję Ochrony Środowiska,
2. Państwową Inspekcję Sanitarną,
3. Państwową Inspekcję Pracy,
4. Państwową Straż Pożarną.
Instytucje te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlany.

Komentarze (1)

administrator
Pracownik miesiąca Recenzent Prekursor Misjonarz Adept Praktyk Specjalista Mentor
administrat... 16 sierpnia 2012

Cytuj:

[']

Oceń:

- 0 +
Po pierwsze, trzeba mieć działkę (najlepiej z własnym przyłączem elektrycznym).

Jeśli nie ma wstępnych przeciwwskazań, przystępujemy do dalszych działań, które polegają na:

uzyskaniu informacji wstępnej w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy co do tego, czy na planowanym do zagospodarowania terenie jest możliwość postawienia stacji LPG (czy możliwy jest dojazd do planowanej stacji, czy proponowany teren przeznaczony jest na działalność usługową lub do obsługi ruchu drogowego),
przygotowaniu aktualnej mapki działki, na której stanąć ma stacja LPG (do celów projektowych),
uzyskaniu z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT),
uzyskaniu wyciągu oryginału wypisu z rejestru gruntów,
przygotowaniu projektu stacji autogazu zgodnego z warunkami zabudowy,
uzyskaniu pozwolenia na budowę i dziennika budowy,
wykonaniu części budowlanej stacji LPG wraz z budynkiem socjalnym,
montażu części instalacyjnej LPG (zbiorników, rurociągów, odmierzaczy itp.),
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,
uzyskaniu koncesji Urzędu Regulacji Energetyki, bez której nie wolno nam sprzedawać autogazu (chyba że nasz obrót roczny nie przekroczy 10 tys. euro, czyli ok. 40 tys. zł; w praktyce należy niezwłocznie uzyskać koncesję).


W związku z przedostatnim z powyższych punktów, inwestor jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, następujące instytucje:
1. Inspekcję Ochrony Środowiska,
2. Państwową Inspekcję Sanitarną,
3. Państwową Inspekcję Pracy,
4. Państwową Straż Pożarną.
Instytucje te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlany.
Zgłoś nadużycie

Jak działa Biznes-Mentor?

Jak działa Biznes-Mentor?