Materiał Partnera

Charakterystyka szkoleń dla operatorów walca drogowego

Charakterystyka szkoleń dla operatorów walca drogowego
Kurs dla operatorów walca drogowego wiąże się z niewielkimi wymaganiami oraz minimum formalności, a przy tym zapewnia uzyskanie wyższych kwalifikacji zawodowych, podniesienie swoich umiejętności oraz wiedzy i zdobycie cennego doświadczenia, a co za tym idzie – możliwość znalezienia lepiej płatnej pracy. Na czym polega takie szkolenie i jak wygląda? Zachęcamy do przeczytania poniżej.

Informacje podstawowe

Szkolenie na operatora walca drogowego składa się z dwóch części – dłuższej - teoretycznej oraz nieco krótszej – praktycznej. Kursant dostaje do użytku niezbędne materiały szkoleniowe.
 Kurs zakończony jest egzaminem, a uzyskane uprawnienia (w formie książki) wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ważne są bezterminowo. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia dostaje również świadectwo potwierdzające ukończenie kursu – informuje nasz rozmówca reprezentujący Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL.

Wymagania

Warunków, które trzeba spełnić, aby zapisać się na kurs nie jest dużo. Kandydat powinien mieć ukończone 18 lat, posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie oraz brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu. Należy wspomnieć, iż od uczestników szkolenia nie jest wymagane prawo jazdy.

Czym zajmuje się operator walca drogowego?

Osoba wykonująca zawód operatora walca drogowego ma za zadanie kompleksową obsługę tej maszyny, uwzględniając jej przygotowanie do pracy w zróżnicowanych warunkach, obsługę techniczną oraz prowadzenie dokumentacji. Jest to praca obejmująca przede wszystkim budowę dróg oraz roboty ziemne.

Jak wygląda kurs?

Szkolenie daje możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie – znalezienia lepiej płatnej pracy. Powinno ono zainteresować również firmy, które chcą podnieść kompetencje swoich pracowników. Jak wygląda taki kurs? W celu przygotowania uczestników szkolenia do prawidłowego wykonywania zawodu operatora walca drogowego, z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa niezbędna jest nie tylko praktyka, ale również szeroka wiedza teoretyczna. Obejmuje ona takie zagadnienia, jak budowa i zasady pracy operowanej maszyny, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat urządzeń kontrolnych i sygnalizacyjnych w niej występujących, znajomość zasad BHP - co jest niezbędne do zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa pracy, użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, podstawy elektrotechniki oraz wiadomości dotyczące silników spalinowych, elementów hydrauliki i technologii robót. Dzięki zajęciom praktycznym, kursanci zdobywają niezwykle cenne umiejętności i doświadczenie, które mogą okazać się bardzo przydatne w przyszłej karierze zawodowej.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy