Materiał Partnera

Czy ekogroszek jest ekologiczny?

Czy ekogroszek jest ekologiczny?

Pod naszą szerokością geograficzną nie można się obejść bez efektywnego i niezbyt drogiego opału, który pozwoli na utrzymanie w budynku odpowiedniej temperatury i umożliwi przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Jednym z najpopularniejszych paliw stał się w ostatnich latach ekogroszek, który nie tylko daje znaczne ilości energii, ale również istotnie ogranicza zanieczyszczeń powietrza, będąc produktem w pełni ekologicznym.

Ekogroszek a nowoczesne proekologiczne kotły centralnego ogrzewania

Zły stan powietrza jest prawdziwą zmorą dla mieszkańców wielu mniejszych i większych miejscowości. W połączeniu z rosnącą świadomością zmian klimatycznych sprawia, że użytkownicy domowych kotłów centralnego ogrzewania coraz częściej przy wyborze rodzaju instalacji, a zatem i wykorzystywanego paliwa, biorą pod uwagę kwestie związane z ekologią. Od lat systematycznie rośnie zainteresowanie ekogroszkiem, a nieco spada ilość tradycyjnie kupowanych sortymentów takich jak kostka czy orzech. Wzrost popularności ekogroszku to zasługa korzystnych parametrów opałowych i możliwości uzyskania ciepła przy znacznie mniejszym obciążeniu dla środowiska naturalnego. Duże znaczenie ma także fakt, że zdecydowana większość kotłów spełniających najnowsze normy czystości spalin według EcoProjektu jest przystosowana właśnie do wykorzystywania ekogroszku, co dodatkowo zwiększa jego powodzenie i pozwala na zmniejszenie poziomu emisji szkodliwych substancji – zauważa przedstawiciel firmy MULTI WĘGIEL, która specjalizuje się w sprzedaży paliw stałych, w tym węgla czeskiego i kolumbijskiego.

Najbardziej rzucającą się w oczy cechą ekogroszku jest jego granulacja – poszczególne bryłki mają wielkość od 5 do 25 mm. Takie rozmiary sprawiają, że świetnie nadaje się do użytku w nowoczesnych kotłach z podajnikami automatycznymi. Urządzenia tego rodzaju są wyposażone w pojemne zasobniki opału o konstrukcji grawitacyjnej. Ekogroszek opada na ich dno pod swoim ciężarem, a następnie jest przenoszony podajnikiem ślimakowym wprost do palnika, gdzie przy intensywnym nadmuchu powietrza jest spalany w bardzo wysokiej temperaturze. Precyzyjna kontrola procesu spalania, a także różne mechanizmy pozwalające na dopalanie oraz wykorzystywanie zarówno energii uwalnianej w samym palenisku, jak i tej, która jest zmagazynowana w powstających gazach, z jednej strony gwarantują pozbywanie się znacznej części potencjalnie szkodliwych substancji, które w zachodzącej reakcji są kolejno rozkładane na coraz mniej groźne związki chemiczne, z drugiej zapewniają optymalne wykorzystanie możliwości opału. Dzięki stosowaniu ekogroszku można więc nie tylko zdecydowanie ograniczyć emisję zanieczyszczeń, ale również pozyskać wysoką dawkę energii.

Nie można zapominać, że wykorzystywanie ekogroszku w nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania wyposażonych w systemy automatyzacyjne poprawia komfort i wygodę użytkownika. Używanie zasobników połączonych z podajnikami oznacza, że uzupełnianie opału może się odbywać znacznie rzadziej – w zależności od zapotrzebowania na ciepło oraz rodzaju urządzenia nawet raz na kilka–kilkanaście dni. Również samo dosypywanie ekogroszku jest mniej uciążliwe, niż przy rozwiązaniach tradycyjnych. Ekogroszek jest workowany, dzięki czemu uzupełnianie jego poziomu w zasobniku jest łatwiejsze i nie wiąże się z uciążliwym pyleniem. Co równie ważne, wiele kotłów najnowszych generacji jest wyposażonych w systemy odpopielania, działające automatycznie. Wnętrze paleniska jest więc na bieżąco oczyszczane, a powstający popiół przekazywany do specjalnego zasobnika, który co pewien czas trzeba opróżniać.

Korzystanie z ekogroszku to jednak nie tylko możliwość korzystania z wygodnych w użytkowaniu kotłów czy komfortowe składowanie i obsługa workowanego opału, ale także różne zalety łączące się z samym rodzajem stosowanego paliwa.

Cechy ekogroszku a ekologia i ochrona powietrza

Ekogroszek charakteryzuje się przede wszystkim wysoką kalorycznością. W zależności od rodzaju węgla, z jakiego jest pozyskiwany, może uzyskiwać powyżej 24 MJ/kg, w niektórych przypadkach osiągając nawet rekordowe poziomy 30–31 MJ/kg. Tak wysoka energetyczność oznacza, że ze stosunkowo niewielkiej dawki paliwa można osiągnąć bardzo dużą ilość ciepła, zgromadzony opał będzie więc zajmował mało miejsca, a jego transport nie będzie kłopotliwy. Ważną cechą ekogroszku jest niewielka zawartość siarki, która nie przekracza 1%, a często jest znacznie niższa i wynosi nawet poniżej 0,5%. Niewielka ilość siarki oznacza dużo mniejszą emisję tworzonych przez nią tlenków – dwutlenku i tritlenku siarki, które w znacznym stopniu przyczyniają się do problemów z oddychaniem, podrażnień błon śluzowych i osadzają się w organizmie, będąc przyczyną wielu chorób. Stosowanie ekogroszku, w którym siarki jest bardzo mało, będzie więc przekładało się na poprawę jakości powietrza.

Kolejną istotną cechą ekogroszku jest jego niewielka wilgotność, nieprzekraczająca zwykle poziomu 10%. Jest to o tyle ważne, że duża ilość zawartej w węglu wody oznacza zmniejszenie wartości opałowej, a jednocześnie ma wpływ na proces spalania. Woda zawarta w węglu podczas spalania odparowuje w wysokiej temperaturze, jednak do zmiany jej stanu skupienia niezbędne jest zużycie pewnej ilości energii, która tym samym nie może być wykorzystana do produkcji ciepła. Obecność wody, a w następstwie pary wodnej wpływa również na obniżenie temperatury spalania, co zmniejsza nie tylko efektywność pracy kotła, ale również ogranicza możliwość pozbywania się wydzielających się w tym procesie substancji przez ich dopalanie. Ekogroszek z małą ilością wody będzie więc znacznie bardziej ekologiczny, niż paliwo mocno nasiąknięte wodą, jak choćby źle wysuszone drewno. Warto też wspomnieć, że połączenie dużej zawartości wody i siarki sprzyja powstawaniu kwasu siarkowego, który niszczy elementy kotła i ma destrukcyjny wpływ na instalację kominową, zwłaszcza na trwałość stalowych wkładów kominowych.

Wśród charakterystyk ekogroszku ważny będzie też sposób, w jaki jest przechowywany i transportowany. Najlepsze parametry zapewnia ekogroszek workowany. W kontakcie z powietrzem atmosferycznym węgiel ulega znacznemu utlenianiu. Im mniejsze będą wielkości bryłek, tym większa powierzchnia jest wystawiona na działanie tlenu. Proces utleniania o wiele bardziej zagraża więc stosunkowo drobnemu ekogroszkowi niż typowemu grubszemu węglowi – kostce i orzechowi. Proces utleniania wiąże się ze znacznym spadkiem kaloryczności, przez zmniejszanie zawartości węgla i wodoru oraz zwiększaniem ilości tlenu,  ale również z powstawaniem związków, które przyczyniają się do wzrostu zanieczyszczeń powstających podczas spalania. Jeżeli ekogroszek jest workowany, to dostęp czynników atmosferycznych wpływających na obniżenie jego jakości będzie zdecydowanie mniejszy.

Jednym z mających duże znaczenie parametrów ekogroszku jest zawartość popiołu. Najczęściej jest ona na bardzo niskim poziomie i nie przekracza 6%. Jest to o tyle istotne, że mała zawartość popiołu oznacza wyższą kaloryczność, a zatem dużą ilość zgromadzonej energii, a zatem potencjalnego ciepła. Wpływ zawartości popiołu ma też znaczenie dla łatwości eksploatacji kotła, ponieważ wiąże się z tym, że musi być znacznie rzadziej wybierany. Jeśli chodzi o związek z ekologią, to niewielka zawartość popiołów przekłada się na to, jak wiele materiału trzeba będzie poddać utylizacji podczas zagospodarowywania odpadów.

Ekogroszek wyróżnia się niską spiekalnością, jego liczba Rogi nie przekracza 10. Oznacza to brak tendencji do powstawania trudnych do usunięcia spieków. Wiąże się też z łatwiejszą eksploatacją kotła, ponieważ pozbycie się powstającej zbitej masy wymaga wiele zachodu, ale także przekłada się na większą żywotność elementów kotła. Niska spiekalność oznacza też brak strat węgla, który przy niepełnym spalaniu byłby w znacznej części marnowany.

Dlaczego warto kupować ekogroszek od sprawdzonego dostawcy?

Spalanie ekogroszku jest sposobem na ekologiczne wykorzystanie węgla i znaczne ograniczenie zanieczyszczeń powietrza. Warto pamiętać, że nowoczesne kotły na ekogroszek zapewniają bardzo niski poziom emisji według normy EcoDesign. Spalając ekogroszek w optymalnych i ściśle kontrolowanych warunkach pozwalają na uzyskanie rezultatów w zupełnie nieporównywalnych z „kopciuchami” starego typu. Choć żadna metoda pozyskiwania energii nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne, to korzystanie z nowych technologii spalania może go znacznie ograniczyć. Równie ważny jest fakt, że ekogroszek pozostaje paliwem przystępnym cenowo, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę jego stosunek masy do ilości zgromadzonej energii. Liczy się także to, że nowoczesne kotły na ekogroszek można montować w praktycznie każdej instalacji centralnego ogrzewania starszego typu, wprowadzając jedynie niewielkie zmiany, np. zastępując otwarte naczynie wzbiorcze zbiornikiem przeponowym i wężownicą, co pozwala zwiększyć żywotność i bezawaryjność kotła.

Kupując ekogroszek, trzeba pamiętać, by zaopatrywać się u sprawdzonego dostawcy, który oferuje produkty o właściwej jakości. Pośledni ekogroszek, który nie spełnia norm, nie da odpowiedniej ilości ciepła, może się źle spalać i zanieczyszczać piec czy wreszcie powodować powstawanie dużej ilości popiołu. Każdy ekogroszek dobrej jakości jest pozyskiwany z węgla o ściśle kontrolowanych parametrach. Podczas produkcji jest przesiewany i sortowany, oddziela się od niego również tzw. skałę płonną, czyli minerały wydobywane wraz z węglem, które nie mają jednak żadnej wartości jako opał. Kamienie oraz większe i mniejsze fragmenty skalne są separowane podczas płukania węgla w specjalnie przygotowanej cieczy, której gęstość sprawia, że na powierzchni utrzymuje się wyłącznie pełnowartościowy produkt. Po odpowiedniej kalibracji węgiel jest kierowany do workowania i pozbawiony miału z zanieczyszczeń trafia do odbiorcy.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy