Materiał Partnera

Czym charakteryzuje się azot techniczny?

Czym charakteryzuje się azot techniczny?

Na ogół gazy techniczne kojarzą się ze spawaniem różnego rodzaju konstrukcji metalowych. Jednak ich zastosowanie jest znacznie szersze. Z powodzeniem są stosowane w przemyśle spożywczym, czy przy produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, a także jako wydajny czynnik chłodzący. To ostatnie zadanie doskonale spełnia azot techniczny, który wykorzystywany jest w wielu branżach. Przyjrzyjmy się zatem właściwościom tego gazu oraz jego zastosowaniom.

Co to jest azot techniczny?

Azot należy do pierwiastków powszechnie występujących w przyrodzie. Wystarczy wspomnieć, że jest głównym składnikiem powietrza. Odgrywa także ważną rolę w rozwoju roślin. Nazwa azot techniczny odnosi się do azotu oczyszczonego, który jest uzyskiwany poprzez skraplanie powietrza z zastosowaniem odpowiedniego ciśnienia i temperatury. Przemysłowa metoda oczyszczania azotu pozwala na uzyskanie azotu w formie ciekłej oraz gazowej. Własności azotu technicznego przybliża ekspert firmy, która zajmuje się dystrybucją gazów technicznych:

Azot występujący w powietrzu nazywany jest azotem atmosferycznym i jako taki nie znajduje zastosowania w gospodarce. Dopiero gdy zostanie on odzyskany w procesie skraplania powietrza i oczyszczony z innych pierwiastków ujawniają się jego właściwości przydatne w przemyśle. Do najważniejszych cech azotu technicznego można zaliczyć obojętność chemiczną oraz niską temperaturę. Obojętność chemiczna pozwala na stosowanie azotu do wytwarzania atmosfery ochronnej wykorzystywanej w wielu procesach produkcyjnych. Natomiast niska temperatura tego gazu sprawia, że jest on doskonałym czynnikiem chłodzącym wykorzystywanym w branży spożywczej oraz medycznej.

Praktyczne zastosowanie azotu technicznego

Azot techniczny dzięki swoim właściwościom i przystępnej cenie jest powszechnie wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu. Są nawet takie branże, w których jest on jedynym stosowanym i trudnym do zastąpienia gazem technicznym. Dobrym przykładem mogą być rafinerie i zakłady petrochemiczne. Tam sprężony azot służy do wytwarzania atmosfery ochronnej niezbędnej w procesach produkcyjnych. Kolejną branżą, w której azot techniczny znajduje szerokie zastosowanie jest przemysł spożywczy, który do swoich celów wykorzystuje azot sprężony oraz ciekły. To dzięki niemu możliwe jest pakowanie żywności z zachowaniem standardów higieny i bezpieczeństwa oraz jej transport w odpowiednio niskich temperaturach. Dotyczy to szczególnie mięs, owoców i innych artykułów spożywczych, których przydatność do spożycia zależy od warunków transportu i przechowywania. Mniej znane, choć równie ważne obszary zastosowania azotu technicznego obejmują branże budowlaną, gdzie azot wykorzystywany jest do stabilizacji gruntu, czy medyczną, która wykorzystuje go w niektórych zabiegach wymagających niskiej temperatury.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy