Materiał Partnera

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i co warto o nich wiedzieć?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i co warto o nich wiedzieć?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, który wchodzi w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego. Pracownicze Plany Kapitałowe są tworzone przez pracownika, pracodawcę i państwo. System został powołany ustawą z 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Co warto wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych?

O co chodzi z PPK? - Koncepcja twórców

Według statystyk z roku 2020 roku, 100 osób pracuje na utrzymanie 31 emerytów. Za trzydzieści lat ta druga wartość będzie dwukrotnie większa. Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to z założenia działanie rządu, które ma na celu skłonienie Polaków do oszczędzania na własne emerytury. Jak mówi nam Przemysław Jeżek, który prowadzi swoją firmę Hr Training & Consulting w Gliwicach, każdy pracownik zostanie zapisany do PPK automatycznie, gdy jego pracodawca dołączy do programu – od 1 stycznia 2021 roku obowiązek dołączenia każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, ile osób zatrudnia. PPK to jednak system dobrowolny, co oznacza, że pracownik może zrezygnować z programu w dowolnym momencie – dodajmy jednak, że do PPK można też przystąpić ponownie. Tu trzeba też zaznaczyć, że pracownik nie ma wpływu na to, jaka instytucja finansowa będzie się zajmowała obsługą tzw. portfela.

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK

Gdy pracownik osiągnie 60 rok życia, sam podejmuje decyzję dotyczącą dalszych losów jego rachunku PPK. Może dalej odkładać środki lub je wypłacić. Jeśli zdecyduje się na wypłatę, powinien dokonać tego w przemyślany sposób, by uniknąć tzw. podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. Do ulgi uprawnia jednorazowa wypłata 25% zgromadzonych środków i rozłożenie pozostałej sumy na minimum 120 rat. Inna opcja to wypłata transferowa, czyli przeniesienie środków na przykład na polisę ubezpieczeń, rachunek terminowy lokaty lub w formie świadczenia małżeńskiego. Jeśli pracodawca ma wątpliwości, jak przekonać swoich pracowników do PPK, ciekawą opcją jest skorzystanie z oferty przygotowania materiałów informacyjnych dla Uczestników PPK, jakie proponują branżowi fachowcy.

Jakie korzyści dają nam PPK?

Z założenia gromadzenie pieniędzy w ramach PPK to w przyszłości zapewnienie sobie atrakcyjnego źródła dodatkowych dochodów w czasie emerytury. Trzeba przy tym zaznaczyć, że część środków zgromadzimy sobie sami, część środków to wsparcie od pracodawcy, a dodatkowo mamy też pewną sumę, którą dorzuciło do tego Państwo. Gromadzenie środków w ramach PPK jest więc dla nas opłacalne – to korzystniejsze niż odstąpienie od systemu i odkładanie pieniędzy na własną rękę.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy