Artykuł sponsorowany

Dlaczego wdrożenie normy ISO 45001 jest tak korzystne dla firmy?

Dlaczego wdrożenie normy ISO 45001 jest tak korzystne dla firmy?

Przepisy BHP, bez względu na charakter i miejsce wykonywanej pracy, mają za zadanie ochronę zdrowia i życia pracowników. Ich przestrzeganie oraz właściwe reagowanie na zagrożenia świadczą o kulturze przedsiębiorstwa i podnoszą jego rangę na rynku. Warto i więc wiedzieć, dlaczego wdrożenie normy ISO 45001 jest korzystne dla każdej firmy.

Czym jest norma ISO 45001?

ISO 45001 jest standardem wydany w marcu 2018 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną o nazwie „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”. Norma precyzuje wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Systematyzuje przepisy BHP, zasady ich wdrażania, stosowania, monitorowania i optymalizowania. Zadaniem normy ISO 45001 jest zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy i eliminowanie zagrożeń zdrowia i życia pracowników.

Zalety systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

Wdrożenie ISO 45001 podnosi poziom bezpieczeństwa w miejscach pracy. Pozwala na optymalne zarządzanie ryzykiem i reagowanie na szkody. Umożliwia wykrywanie i eliminowanie potencjalnych przyczyn wypadków, a także wypracowanie sposobów skutecznego reagowania na sytuacje spowodowane wypadkami lub awariami. System równie skutecznie przyczynia się do ograniczeń występowania chorób zawodowych. Realizacją projektów dotyczących wdrażania ISO 45001 zajmują się doświadczone firmy o wysokich kompetencjach. Jedną z nich jest biuro konsultacyjno-usługowe Advisory ze Szczecina, które pomaga wdrażać również system zarządzania środowiskowego ISO 14001 i inne normy.

Jak wdraża się ISO 45001 i co to daje?

Wdrażanie ISO 45001 rozpoczyna się od przeprowadzenia audytu stanu zerowego, który  ocenia dotychczas stosowane w przedsiębiorstwie rozwiązania BHP i porównuje je do wymagań normy. Po analizie audytu opracowuje się projekt wdrożeniowy. Finalny etap wdrażania ISO 45001 polega na wprowadzeniu nowej polityki BHP. Wiąże się to z analizą oceny ryzyka zawodowego wszystkich stanowisk pracy i zdefiniowaniem programu realizacji normy. Poprzez wprowadzenie standardu ISO 45001 zmniejsz się ilość wypadków przy pracy oraz zdarzeń, które przyczyniają się do rozwoju chorób zawodowych. Dzięki temu wzrasta konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz poprawia się jego wizerunek na rynku.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy