Materiał Partnera

Do czego służy woda kotłowa?

Do czego służy woda kotłowa?
Woda to związek chemiczny występujący w przyrodzie, znajdujący szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. W energetyce cieplnej mamy do czynienia z tzw. wodą kotłową, która obok paliwa pełni funkcję podstawowego surowca. Jej głównym zadaniem jest przenoszenie energii cieplnej. Pobór i oddawanie ciepła odbywa się poprzez metalowe ścianki urządzeń, z którymi woda (lub też para wodna) utrzymuje bezpośrednią styczność. Obecność dobrej jakościowo wody w kotłach i działających we współpracy z nimi obiegach ciepłowniczych, decyduje o sprawnej i w pełni bezpiecznej pracy urządzeń ciepłowniczych.

Jakość wody kotłowej

Woda kotłowa z reguły ma sprecyzowane wymagania co do jakości. Wymogi te mogą się jednak różnić, w zależności od sytuacji i rodzaju wody. Możemy mieć do czynienia m.in. z wodą obecną w kotłach, która podlega procesowi odparowania, z wodą zasilającą kotły bądź też z wodą dodatkową, przeznaczoną do uzupełniania strat w obiegu wodno-parowym. W obiegach wodno-parowych znajduje się również kondensat (skropliny pary użytkowej wyprodukowanej w kotle) oraz destylat (skropliny pary powstającej w wyparkach). Woda kotłowa która zasila kotły oraz woda dodatkowa muszą odpowiadać ścisłym standardom, wyznaczanym przez producentów kotłów. Wymagania te są uzależnione od konstrukcji kotła i rosną wraz ze wzrostem ciśnienia. Ważne jest też, aby woda była odpowiednio uzdatniona.

Uzdatnianie wody kotłowej

Ujmując temat ogólnie, woda kotłowa powinna być uzdatniona w taki sposób, aby nie przyczyniała się do wytwarzania kamienia kotłowego, nie powodowała korozji urządzeń z którymi utrzymuje kontakt oraz aby nie podlegała pienieniu. Trzeba przy tym pamiętać, że jakości wody obiegowej oraz zasilającej kotły pozostaje w ścisłej korelacji z jakością wody dodatkowej, przeznaczonej do uzupełniania strat w obiegach ciepłowniczych. Wodę kotłową można uzdatniać na kilka różnych sposobów. Do wypróbowanych metod należą przede wszystkim zmiękczanie, filtracja i demineralizacja metodą RO (tzw. odwrócona osmoza). Bardzo istotne jest również odpowiednie odżelazianie i odmanganianie wody. Co ważne, w sprzedaży dostępne są specjalne produkty chemiczne, przeznaczone do uzdatniania wody kotłowej. Poza preparatami, do dyspozycji są również urządzenia filtracyjne oraz mierniki jakości wody. Wiele z wymienionych rozwiązań można znaleźć w ofercie firmy GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA, zajmującej się wdrażaniem metod uzdatniania wody przemysłowej.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy