Materiał Partnera

Formalności wymagane przy zatrudnianiu cudzoziemca spoza Unii Europejskiej

Formalności wymagane przy zatrudnianiu cudzoziemca spoza Unii Europejskiej

Kryzys wywołany pandemią oraz trudna sytuacja gospodarczo-polityczna odcisnęły swoje piętno na gospodarce Ukrainy, znacznie ją osłabiając. Pogarszanie się stanu gospodarki było (i nadal jest) powodem zwiększania liczby Ukraińców chętnych do emigracji zarobkowej do Polski. Zatrudnianie obcokrajowca rządzi się jednak zupełnie innymi prawami, niż przyjmowanie do pracy obywatela Polski. Jakich formalności należy dopełnić, zatrudniając obcokrajowca?

Czego musi dopilnować pracodawca przed zatrudnieniem obcokrajowca spoza UE?

Obcokrajowiec przebywający na terytorium Polski powinien posiadać ważny dokument pobytowy w postaci karty pobytu, wizy czy paszportu biometrycznego. Co jednak istotne – nie każdy dokument pobytowy pozwala Ukraińcowi na podjęcie pracy w Polsce. Prawo zabrania przyjmowania do pracy cudzoziemców, korzystających z ochrony czasowej lub tych, którzy przyjechali do naszego kraju w celach turystycznych.

By móc podpisać umowę o pracę z cudzoziemcem, a tym samym zagwarantować mu legalne zatrudnienie, należy dopełnić formalności w postaci:

  • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – cudzoziemiec powinien wystąpić o wydanie tych dokumentów do urzędu wojewódzkiego,
  • zezwolenia na pracę – o którego wydanie pracodawca musi wystąpić do urzędu wojewódzkiego,
  • zezwolenia na pracę sezonową – pracodawca powinien wystąpić o nie do powiatowego urzędu pracy,
  • oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – ten dokument pracodawca powinien wysłać do powiatowego urzędu pracy.

Chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy? Zdaj się na pomoc profesjonalnej agencji zatrudnienia cudzoziemców.

Polscy pracodawcy, którzy prowadzą rekrutacje na wakaty do swoich firm, coraz częściej i chętniej decydują się na zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy. Nie bez powodu – Ukraińcy uchodzą wśród polskich pracodawców za rzetelnych, pracowitych, solidnych i wydajnych pracowników.

By jednak móc podpisać umowę o pracę z obcokrajowcem, szczególnie tym spoza Unii Europejskiej, należy dopełnić szeregu niezbędnych formalności. W tym celu pomocne może okazać się wsparcie sprawdzonej agencji zatrudnienia Ukraińców. Jedną z godnych polecenia agencji zatrudnienia cudzoziemców jest Kowsen-Pol z Poznania. Agencja zajmuje się kompleksową obsługą pracodawców w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców. Wśród głównych usług agencji wymienić należy przede wszystkim pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z pobytem oraz podjęciem pracy przez obcokrajowca zza wschodniej granicy. Dobra agencja zatrudnienia przeprowadza wstępne szkolenia BHP, badania lekarskie dla nowozatrudnionych, a także pomaga w poszukiwaniu zakwaterowania dla pracowników z Ukrainy. W ofercie profesjonalnej agencji znajduje się także zapewnienie wsparcia koordynatora, porozumiewającego się w języku polskim oraz ukraińskim, dzięki czemu komunikacja z pracownikami zza wschodniej granicy nie będzie stanowić problemu.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy