Materiał Partnera

Jak przeprowadzić skuteczną restrukturyzacją spółki?

Jak przeprowadzić skuteczną restrukturyzacją spółki?

Postępowanie restrukturyzacyjne jest próbą przezwyciężenia kryzysu finansowego spółki i formą walki z zadłużeniem. Ma na celu skłonienie wierzycieli do zawarcia porozumienia, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki. Zawarcie ugody między dłużnikiem a wierzycielem jest często jedynym ratunkiem dla przedsiębiorstwa. Aby postępowanie było skuteczne, muszą zostać spełnione odpowiednie procedury. Restrukturyzacja może przyjąć różne formy w zależności od stopnia zadłużenia, zakresu czasowego postępowania oraz możliwości spółki. Jakie czynności należy wykonać, aby proces restrukturyzacji okazał się skuteczny?

Warunki rozpoczęcia procesu restrukturyzacji

Podstawowym wymaganiem koniecznym do rozpoczęcia restrukturyzacji jest uznanie spółki za dłużnika niewypłacalnego, albo zagrożonego niewypłacalnością. Wniosek taki może być wyprowadzony na podstawie przesłanek płynnościowych lub bilansowych. Wniosek o restrukturyzację należy uzasadnić poprzez wykazanie trudnego stanu ekonomicznego spółki. W zależności od sytuacji dalsze postępowanie może być prowadzone na różne sposoby.

Istnieją trzy najczęściej stosowane możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji. W postępowaniu o zatwierdzenie układu bierze udział, zarówno dłużnik, jak i jego doradca. Przyspieszone postępowanie układowe polega na prowadzeniu restrukturyzacji pod nadzorem sądowym. Natomiast postępowanie sanacyjne jest stosowane w przypadku sytuacji krytycznych, w których spółka jest bliska upadłości.

Jak przebiega postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najkorzystniejszym z punktu widzenia dłużnika sposobem restrukturyzacji. Zadłużony zachowuje pełną kontrolę nad spółką oraz przebiegiem procesu. Sam wybiera nadzorcę, przygotowuje propozycje porozumienia z wierzycielami, przedstawia plan rozwiązania problemu. Taka forma restrukturyzacji może być przeprowadzona bez udziału sądu. Do zawarcia i zatwierdzenia układu potrzebna jest jedynie zgoda większości głosujących wierzycieli.

Jak tłumaczy radca prawny z Kancelarii De IureW niektórych sytuacjach postępowanie na drodze sądowej nie jest konieczne. Do przeprowadzenia restrukturyzacji potrzeba odpowiednio przygotowanego dokumentu uwzględniającego, zarówno interesy dłużnika, jak i wierzycieli. Aby przygotować właściwe pismo, warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. Udzielenie jednorazowej porady prawnej oraz sporządzenie pisma procesowego często okazuje się kluczowe.

Postępowanie układowe przyspieszone oraz postępowanie sanacyjne

W przypadku postępowania układowego przyspieszonego główną zaletą jest oszczędność czasu. Może być ona osiągnięta dzięki krótszym terminom oczekiwania na rozpoznanie wniosku i planu restrukturyzacji przez wyznaczonego nadzorcę sądowego. W efekcie wierzyciele szybciej podejmują decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu proponowanego układu. Cała procedura przebiega sprawnie, co pozwala na wdrożenie działań restrukturyzacyjnych w stosunkowo krótkim czasie.

Postępowanie sanacyjne jest uznawane za najbardziej radykalną formę restrukturyzacji. Stosuje się je w sytuacjach krytycznego stanu ekonomicznego spółki. Może być ono wszczęte bez formalnej zgody dłużnika. Dłużnik traci wówczas kontrolę nad działaniem spółki oraz przebiegiem postępowania. Aby nie doszło do takiej sytuacji, warto podjąć decyzję o restrukturyzacji już w początkowej fazie problemów finansowych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy