Materiał Partnera

Jak przygotować firmę na kontrolę skarbową?

Jak przygotować firmę na kontrolę skarbową?

Kontrola skarbowa może spotkać każdego przedsiębiorcę. Właściciele biznesów nie powinni jednak obawiać się wizyty urzędników w swojej firmie. Jeśli właściwie przygotują się do planowanej kontroli, nie ma powodów do zmartwień. Dobrze więc wiedzieć, w jakim czasie od momentu otrzymania zawiadomienia o planowanym sprawdzeniu może się ono odbyć oraz jak przygotować firmę na kontrolę skarbową.

Zawiadomienie przedsiębiorcy o planowanej kontroli skarbowej

Każdy człowiek powinien znać zarówno swoje prawa, jak i obowiązki, a więc zasada ta dotyczy także przedsiębiorców. Wszyscy właściciele firm powinni zdawać sobie sprawę z tego, z czym się wiąże otrzymanie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli i czego dotyczy typowa kontrola skarbowa. Dzięki odpowiedniej wiedzy przedsiębiorca ma szansę na właściwe przygotowanie się do wizyty urzędników z urzędu skarbowego – mówi ekspert z Kancelarii finansowo-księgowej Edyty Ulanowicz w Janówku.

W otrzymanym zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli powinno się znaleźć kilka istotnych informacji, a mianowicie: oznaczenie organu, data i miejsce wystawienia dokumentu, oznaczenie przedsiębiorcy, zakres przedmiotowy kontroli oraz imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji. Kluczowe jest, byśmy wiedzieli, w jakim czasie od momentu otrzymania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli możemy się spodziewać jej przeprowadzenia. Zgodnie z art. 48. ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019. 1292 t. j.):

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

A więc kontrola skarbowa może się odbyć po 7 dniach od czasu otrzymania zawiadomienia, ale nie później niż po 30 dniach. Co ważne, wizyta urzędników może mieć miejsce wcześniej niż przewiduje ustawa (a właściwie powyższy ustęp), ale wyłącznie wtedy, kiedy przedsiębiorca skieruje do urzędu skarbowego właściwy wniosek.

Przygotowanie do kontroli skarbowej

Przeprowadzenie audytu finansowego jest kluczową czynnością, kiedy chcemy być odpowiednio przygotowani do kontroli skarbowej. Każdy, kto otrzymał zawiadomienie o wszczęciu kontroli, powinien podjąć właściwe kroki, których celem będzie zweryfikowanie poprawności swojej firmowej dokumentacji. Podczas tego sprawdzenia biura audytorskie wykonują przede wszystkim takie czynności jak:

  • kontrola deklaracji i informacji podatkowych,
  • sprawdzenie sposobu prowadzenia rachunkowości w firmie,
  • zweryfikowanie sposobu sporządzania sprawozdań finansowych,
  • sprawdzenie dokumentacji księgowej, mając na uwadze konieczność jej poprawności pod względem formalnym i rachunkowym,
  • sprawdzenie planu kont, planu amortyzacji, systemu rachunkowości,
  • ustalenie poziomu poprawności rozliczeń międzyokresowych.

Należy dołożyć wszelkich starań, by sprawdzić wszystkie dokumenty, które mają jakiś związek z urzędem skarbowym. Przedsiębiorcy powinni zadbać o to, by ich dokumentacja była uporządkowana i całkowicie prawidłowa. Z pomocą biura audytorskiego przygotowanie się do planowanej w naszej firmie kontroli skarbowej z pewnością jest o wiele łatwiejsze, warto więc korzystać z pomocy profesjonalistów.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy