Materiał Partnera

Jak rozliczyć dochód uzyskany za granicą?

Jak rozliczyć dochód uzyskany za granicą?

Do wykonania rozliczenia dochodów zobowiązany jest każdy polski podatnik. Jest to osoba, która przebywa na terytorium Polski przynajmniej 183 dni w ciągu roku lub centrum jej interesów gospodarczych i osobistych znajduje się w granicach Rzeczypospolitej. Podatnik jest zobowiązany do dokonania rocznego rozliczenia uwzględniającego zarówno przychody uzyskane w kraju, jak i dochód zagraniczny. Do poprawnego przeprowadzenia procedury niezbędna jest znajomość przepisów określających możliwe formy rozliczenia. Osoba uzyskująca dochody za granicą powinna posiadać stosowne dokumenty potwierdzające osiągnięty zysk, uprawnienia do ulg oraz zwolnień podatkowych. Znajomość norm prawnych niweluje ryzyko tak zwanego podwójnego opodatkowania tych samych przychodów. Jakie działania należy podjąć, aby właściwie rozliczyć dochód uzyskany za granicą?

Podstawowe regulacje prawne dotyczące rozliczeń podatkowych

Zgodnie z polskim prawem, podatnik uzyskujący dochody za granicą musi złożyć deklarację rozliczeniową PIT do 30 kwietnia danego roku. Oprócz tego jest zobowiązany do wpłaty zaliczki na podatek do 20 dnia miesiąca następującego po powrocie do kraju. Warto podkreślić, że rozliczenie dochodów jest konieczne niezależnie od formy podejmowanej przez podatnika działalności zarobkowej.

Proces rozliczeniowy zależy w dużej mierze od umów międzynarodowych wyznaczających formy regulacji zobowiązań. Dokumenty te mają chronić przed sytuacją, w której dochodzi do podwójnego opodatkowania pracownika. Rozliczenie dochodów uzyskanych za granicą jest możliwe dzięki złożeniu deklaracji podatkowej. Zatrudniony powinien wypełnić wzór PIT – 36 i dołączyć do niego załącznik PIT / ZG.

Jakie zasady służą do uregulowania zobowiązań rozliczeniowych?

Rozliczenie dochodu uzyskanego za granicą może przybrać dwie formy. Najczęściej stosowanymi sposobami regulacji podatkowych jest zasada odliczenia proporcjonalnego oraz zasada zwolnienia z progresją. Reguła zwolnienia z progresją pozwala uniknąć konieczności opodatkowania kwoty uzyskanej za granicą, ale jednocześnie wpływa na skalę podatkową wynagrodzeń zdobytych w Polsce. Do ustalenia wysokości podatku służy więc stawka obowiązująca dla łącznych dochodów – zarówno tych pozyskanych za granicą, jak i krajowych. Na czym polega zasada odliczenia proporcjonalnego?

Jak tłumaczy księgowy z Biura Rachunkowego Perfekt zajmującego się prowadzeniem ksiąg podatkowych i dokonywaniem rozliczeń: Zasada odliczenia proporcjonalnego obowiązuje w zdecydowanej większości przypadków rozliczeń dochodu uzyskanego za granicą. Zgodnie z jej postanowieniami, podatnik ma obowiązek wykazania w rozliczeniu wszystkich przychodów uzyskanych za granicą. Od całkowitej kwoty należy odliczyć jednak podatki wcześniej zapłacone poza granicami kraju. Należy pamiętać, że podatek w Polsce musi być proporcjonalny do dochodu uzyskanego w innym państwie. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której podatek za graniczny jest wyższy niż w Rzeczypospolitej, trzeba odliczyć jego część, aby wyrównać dysproporcję.

Jakie informacje należy zawrzeć w deklaracji podatkowej?

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest deklaracja PIT. W dokumencie powinny być zawarte informacje dotyczące uzyskanego dochodu, daty przelewów bankowych potwierdzające otrzymanie pensji oraz zaświadczenie prawdziwości danych. Oprócz tego podatnik może starać się o uzyskanie ulg i diet podatkowych, składając stosowne wnioski. Pracownik ma również prawo odliczenia wcześniej uregulowanych składek ZUS oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy