Artykuł sponsorowany

Jak rozpoznać alergiczny nieżyt nosa?

Jak rozpoznać alergiczny nieżyt nosa?
Choroby alergiczne stają się poważnym problemem społecznym, dotykając coraz szersze grono osób. Spośród schorzeń, najczęściej występuje alergiczny nieżyt nosa. Chociaż nie stanowi większego zagrożenia, może znacząco obniżyć komfort życia. Dlatego żadnego kataru nie można lekceważyć. Koniecznością jest trafne rozpoznanie, które stanowi podstawę do dalszego leczenia. Poprzez alergiczny nieżyt nosa (ANN) należy rozumieć zapalenie błony śluzowej nosa, które jest wywołane reakcją IgE-zależną. Stanowi ona odpowiedź na bezpośredni kontakt z alergenem wziewnym. Bardzo często określa się go katarem siennym lub pyłkowicą.

Alergiczny nieżyt nosa – podział

Zgodnie z klasyfikacją Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EACI), alergiczny nieżyt nosa można podzielić na:
  • okresowy – objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż 4 tygodnie
  • przewlekły – symptomy występują dłużej niż 4 dni w tygodniu i dłużej niż 4 tygodnie.
„Jeżeli ANN ma łagodny przebieg, wówczas objawy nie są nasilone – nie mają wpływu na funkcjonowanie człowieka. W przypadku alergicznego nieżytu nosa o charakterze ciężkim, pacjent odczuwa silne dolegliwości utrudniające wykonywanie codziennych czynności” – tłumaczy Małgorzata Kantecka lek. med. alergolog.

Objawy typowe dla ANN

Alergiczny nieżyt nosa to przypadłość, która najczęściej dotyka dzieci i osoby młode – poniżej 20 lat. Statystyki pokazują jednak, że z ANN zmagają się również osoby starsze. Niezależnie od wieku, katar sienny daje wiele charakterystycznych objawów, dlatego dość łatwo go rozpoznać. Wśród typowych symptomów wymienić można:
  • wodnisty wyciek z nosa
  • zaczerwienienie nosa
  • kichanie – szczególnie o charakterze seryjnym.
Znacznie rzadziej spotykane jest natomiast wrażenie zatkanego nosa. Alergiczny nieżyt nosa wiąże się także z występowaniem objawów ze strony oczu, takich jak np. łzawienie, świąd, obrzęk powiek. Dolegliwości pojawiają się dopiero na skutek bezpośredniego kontaktu z pyłkami roślin oraz innymi alergenami.

Testy skórne ułatwią rozpoznanie

Już samo poinformowanie alergologa o występujących objawach daje podstawę do rozpoznania alergicznego nieżytu nosa. Diagnostykę należy jednak rozszerzyć m.in. o wykonanie testów skórnych. Są one najtańszym i jednocześnie najszybszym narzędziem wykorzystywanym w alergologii. Testy skórne przeprowadza się na skórze pleców lub przedramienia. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją wyników, zaleca się wykonanie prób prowokacyjnych lub przeprowadzenie badania poziomu przeciwciał IgE.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy