Materiał Partnera

Jak skutecznie wyprowadzić zaległości podatkowe?

Jak skutecznie wyprowadzić zaległości podatkowe?

Początkujący przedsiębiorcy bardzo często decydują się na samodzielne prowadzenie księgowości w firmie. Takie rozwiązanie może znacząco ograniczyć wydatki, ponieważ nie trzeba zatrudniać księgowej lub korzystać z usług biura rachunkowego. Z drugiej strony,  wystąpienie jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z księgowością może doprowadzić do zaległości księgowych, jeżeli nie posiadamy odpowiedniego doświadczenia. Zaległości księgowe skutkują powstawaniem zaległości podatkowych. Zaległości podatkowe to sytuacja, w której podatek, a także zaliczka na podatek lub rata podatku nie zostały opłacone w odpowiednim terminie. W jaki sposób można wyprowadzić zaległości podatkowe?

Kiedy konieczne jest wyprowadzenie zaległości podatkowych?

Jednym z najczęstszych powodów wystąpienia zaległości podatkowych jest niesystematyczne prowadzenie księgowości, kiedy przedsiębiorca decyduje się na prowadzenie jej we własnym zakresie. Kolejny powód to brak specjalistycznej wiedzy dotyczącej podatków, a także prowadzenia firmowej ewidencji oraz brak wiedzy z zakresu prawa skarbowego.

Inną przyczyną wystąpienia zaległości podatkowych może być przejęcie księgowości po zewnętrznej firmie, która nie wywiązywała się terminowo z usług lub popełniała błędy. W takich przypadkach warto jest zwrócić się do profesjonalistów, którzy specjalizują się w wyprowadzaniu zaległości podatkowych.

Proces wyprowadzenia zaległości podatkowych

Jeżeli w danym przedsiębiorstwie zostaną wykryte jakiekolwiek zaległości, należy je jak najszybciej uregulować. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych problemów z urzędem skarbowym.

Jak mówi specjalista z Biura Rachunkowego SowińskiWyprowadzanie zaległości podatkowych rozpoczyna się zazwyczaj od dokładnego audytu całej dokumentacji. Audyt pozwala na zweryfikowanie zgodności dokumentów z prawnymi wymogami. Umożliwia również ustalenie wysokości zaległych kwot. W następnej kolejności, specjaliści przeprowadzający audyt sporządzają odpowiednie deklaracje, a także dokonują korekty lub usunięcia wykrytych nieprawidłowości. Mogą oni także reprezentować daną firmę przed organami administracji państwowej.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego?

Wyprowadzenie zaległości podatkowych w odpowiedni sposób może doprowadzić do zakończenia wszelkich niedomkniętych spraw w księgach rachunkowych. Właśnie dlatego, warto pozostawić to zadanie doświadczonym księgowym z biura rachunkowego. Oprócz znalezienia wszelkich nieprawidłowości i uregulowania zaległości podatkowych będą oni mogli również reprezentować interesy klienta przed urzędem skarbowym. Ponadto, dopilnują wszelkich terminów i prowadzenia księgowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaległości podatkowe mogą pojawić się wskutek niewłaściwego prowadzenia księgowości i niedopilnowania terminów. Ich wyprowadzenie pomoże uniknąć ewentualnych problemów oraz domknąć wszelkie sprawy w księgach rachunkowych. 

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy