Materiał Partnera

Jak sprawdzić kontrahenta przed podpisaniem umowy?

Jak sprawdzić kontrahenta przed podpisaniem umowy?

Wszystkie przedsiębiorstwa działające na rynku są nastawione na konkurowanie z firmami zajmującymi się świadczeniem usług w tej samej branży lub oferowaniem zbliżonych produktów. Bardziej groźni niż potencjalni rywale mogą się okazać nierzetelni współpracownicy, a skala spowodowanych przez nich strat potrafi być znacznie większa. Istnieją jednak sprawdzone sposoby na wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka tego rodzaju.

Dlaczego weryfikacja partnerów biznesowych jest istotna?

Prowadzenie działalności biznesowej oznacza ciągłe nawiązywanie kontaktów z wieloma dostawcami, a także zdobywanie coraz to nowych klientów. W przypadku przedsiębiorstw nastawionych na obsługę innych firm wiąże się to z koniecznością podpisywania wielu umów, które będą realizowane przez dłuższy czas. Zawieranie takich kontraktów łączy się z ryzykiem, że druga strona nie będzie respektowała swoich zobowiązań. W czarnym scenariuszu będzie się to wiązało z opóźnieniem zapłaty lub po prostu nieuregulowaniem całości albo części należności przez klienta. Ponieważ w kontaktach między przedsiębiorstwami do standardów należy stosowanie odroczonych terminów zapłaty, przy większych zamówieniach tego rodzaju sytuacja w krótkim czasie może wpędzić sprzedającego towar lub usługę w kłopoty finansowe. Późniejsze dochodzenie swoich roszczeń przed sądem będzie z reguły kosztowne i długotrwałe, a jednocześnie szanse na odzyskanie długu niejednokrotnie bywają wątpliwe. Sposobem na wyeliminowanie wynikającego z realiów rynkowych ryzyka jest zlecenie przeprowadzenia procesu weryfikowania wiarygodności firmy, z którą będą zawierane umowy handlowe. Działania podejmowane przez doświadczone biuro detektywistyczne mogą oszczędzić wielu kłopotów i zapobiec współpracy z niepewnym kontrahentem.

Jakie działania podejmuje się podczas sprawdzania wiarygodności kontrahenta?

Weryfikacja partnera biznesowego zlecona doświadczonemu w prowadzeniu spraw gospodarczych biuru detektywistycznemu, takiemu jak choćby DETCOM z Sosnowca pozwala na sprawdzenie, czy są podstawy, by przypuszczać, że okaże się on niesolidnym kontrahentem i nie wywiąże się z podjętych przez sobie zobowiązań. Wśród działań podejmowanych w takich przypadkach znajduje się sprawdzenie podstawowych danych zawartych w CEIDG oraz KRS, a także w BIK i BIG. Agencja detektywistyczna może także sprawdzić, czy potencjalny kontrahent nie pozostaje w sporach prawnych z innymi podmiotami, z którymi wcześniej współpracował, reguluje swoje zobowiązania w terminie oraz dysponuje majątkiem mogącym stanowić zabezpieczenie w razie wystąpienia z roszczeniami.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy