Materiał Partnera

Jak załatwić formalności związane z pogrzebem?

Jak załatwić formalności związane z pogrzebem?
Śmierć kogoś bliskiego wiąże się z wielkim dramatem, ale również z koniecznością podjęcia starań o organizację godnego pochówku. Zanim zmarły wyruszy w ostatnią drogę, musi zostać spełniony szereg wymogów formalnych.

Karta zgonu

Pierwszą, obligatoryjną rzeczą jest faktyczne stwierdzenie zgonu. Śmierć danej osoby potwierdza lekarz, który dokonuje rozpoznania, orzekając o braku jakichkolwiek czynności życiowych. Fakt ten zostaje odnotowany na specjalnie wypisanej karcie zgonu. Karta zgonu stanowi podstawę do wypisania aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu możliwy jest transport zwłok i rozpoczęcie właściwych procedur pogrzebowych – informuje specjalista Domu oraz Zakładu Pogrzebowego Szadkowski z Pruszkowa i Piastowa.

Wybór zakładu pogrzebowego

Kiedy zgon zostaje potwierdzony prawnie, możemy przystąpić do organizacji pogrzebu. Oczywiście w pierwszej kolejności wybieramy zakład pogrzebowy, z którego usług chcemy skorzystać (można to uczynić jeszcze przed wypisaniem aktu zgonu). Ciało zmarłego zostaje przewiezione do zakładowej chłodni (alternatywą jest kostnica miejska), gdzie oczekuje na pochówek.

Dokumentacja pogrzebowa

Udając się do zakładu pogrzebowego, musimy pamiętać o zabraniu ze sobą stosownych dokumentów. Są to: karta zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej oraz ewentualnego współmałżonka, a także zaświadczenie z zakładu pracy bądź ostatni odcinek emerytury lub renty (jeśli zmarły był emerytem/rencistą). Zdecydowana większość zakładów pogrzebowych udziela pomocy na każdym etapie procedury formalno-prawnej. Dbamy m.in. o odbiór zasiłku pogrzebowego ZUS oraz wyrobienie aktu zgonu – stwierdza przedstawiciel Zakładu Pogrzebowego Szadkowski.

Ustalanie szczegółów pochówku

Ostatnim etapem organizacji pogrzebu jest ustalenie jego szczegółów i przebiegu. W zakładzie pogrzebowym decydujemy m.in. o dacie pogrzebu, ewentualnej kremacji, wyborze cmentarza i miejsca pochówku. Niezwykle ważne, zwłaszcza z punktu widzenia rodziny, są także takie detale jak wygląd trumny czy ubiór zmarłego – relacjonuje ekspert Zakładu Pogrzebowego Szadkowski. Jeśli rezygnujemy z obrządku religijnego i decydujemy się na pogrzeb świecki, musimy ustalić szczegółowy scenariusz uroczystości, aby przebiegła ona zgodnie z oczekiwaniami rodziny i samego zmarłego.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy