Materiał Partnera

Jak zarejestrować spółkę z o.o. i uzyskać wpis do KRS?

Jak zarejestrować spółkę z o.o. i uzyskać wpis do KRS?

Procedura utworzenia spółki zaczyna się od określenia jej rodzaju, ponieważ ma to znaczenie dla dalszych czynności. Następnym krokiem są już działania polegające na stworzeniu i podpisaniu umowy oraz w przypadku spółki akcyjnej – zredagowaniu treści statutu. Dla przeważającej liczby spółek momentem i warunkiem koniecznym do rozpoczęcia działalności jest uzyskanie wpisu do bazy danych, jaką jest Krajowy Rejestr Sądowy.

Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy?

Krajowy Rejestr Sądowy jest specyficznym rodzajem bazy danych, posiadającym funkcję informacyjną i legalizacyjną. Pierwsza z nich oznacza, że umieszczone są tam wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie RP oraz że udostępniane są wszelkie informacje na ich temat. Można je uzyskać w postaci odpisu, wyciągu lub zaświadczenia. Od niedawna możliwe jest również pobranie informacji drogą elektroniczną.

Funkcja legalizacyjna polega na tym, że dopiero po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego upoważnia się przedsiębiorstwo do podejmowania następnych czynności prawnych.

Jak uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego?

Aby uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, należy złożyć wniosek na odpowiednim formularzu wraz z załącznikami. Dodatkowe dokumenty to najczęściej: umowa w postaci aktu notarialnego, oświadczenia reprezentantów spółki, wykaz wspólników i dokumenty dotyczące powołania członków zarządu.

O elektronicznym sposobie składania wniosku mówi ekspert z biura rachunkowego LMB Office Sp. z o. o. :

- Aby przedsiębiorca złożył elektroniczny wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim powinien być zarejestrowany w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości jako osoba z uprawnieniem do składania podpisów przez Internet. Wniosek musi być zaopatrzony w taki podpis lub być przysłany przez Profil Zaufany.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. jest zarejestrowana z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednak zanim to nastąpi, trzeba sfinalizować kilka procesów. Jednym z pierwszych jest podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Przedsięwzięcie, jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaczyna się od zdefiniowania przedmiotu działalności, określenia wysokości kapitału zakładowego, miejsca siedziby, liczby i wartości poszczególnych udziałów i innych istotnych szczegółów.

W momencie powstania takiej umowy można mówić o spółce z o.o. . W organizacji istnieje ona w tej formie aż do momentu zarejestrowania jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Taki status nazywa się „Ułomną Osobą Prawną”. W tej formie może ona zaciągać zobowiązania, nabywać prawa oraz być stroną w powództwach.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy