Materiał Partnera

Jakie badania wstępne muszą przechodzić pracownicy biurowi?

Jakie badania wstępne muszą przechodzić pracownicy biurowi?

Osoby, które rozpoczynają pracę, muszą poddać się obowiązkowym badaniom wstępnym, których celem jest stwierdzenie, czy ogólny stan zdrowia pozwoli na rozpoczęcie pracy na danym stanowisku. Ich zakres jest zależny od rodzaju pracy – pracownicy biurowi przechodzą m.in. badanie okulistyczne. Jakie jeszcze badania wstępne są obowiązkowe dla pracowników biurowych?

Badania krwi i moczu, RTG klatki piersiowej

Podstawowym badaniem, które przechodzą pracownicy zatrudniani na stanowiskach biurowych, jest laboratoryjne badanie krwi i moczu. Obydwa badania mogą wiele powiedzieć o stanie zdrowia pracownika. Badania wstępne obejmują także prześwietlenie klatki piersiowej. To profilaktyczne badanie pomaga ocenić stan narządów wewnętrznych, w tym płuc oraz serca.

Co ważne, nie należy się obawiać, że złe wyniki badań będą stanowiły przeciwwskazanie do podjęcia zatrudnienia. Jeśli coś będzie nie tak, lekarz medycyny pracy skieruje nas na dodatkowe badania diagnostyczne. Praca biurowa nie należy do rodzaju zatrudnienia szkodliwego dla zdrowia, dlatego rzadko zdarzają się przeciwwskazania, które uniemożliwiają jej podjęcie.

Badanie okulistyczne

Praca przy komputerze przez co najmniej 4 godziny dziennie wymaga przejścia badania okulistycznego. Jest ono wykonywane w poradniach medycyny pracy – w Jastrzębiu-Zdroju np. w placówce NZOZ Medykan. Wstępne badanie okulistyczne obejmuje ocenę ostrości wzroku, zdolności prawidłowej ruchomości, przezierności soczewek, stanu aparatu ochronnego oraz przedniego i tylnego odcinka oka. Jeśli potrzebuje do pracy okularów, otrzymuje od lekarza stosowne orzeczenie. Z tym dokumentem pracownik może zgłosić się do pracodawcy o dofinansowanie  oprawek ze szkłami korekcyjnymi.

Wywiad lekarski i badanie fizykalne

Pracownik, który ma rozpocząć pracę na stanowisku biurowym, zostaje skierowany do poradni medycyny pracy. Na miejscu analizowane są wyniki badań, które zostały przeprowadzone wcześniej – m.in. wspomnianego już badania krwi i moczu oraz RTG klatki piersiowej. Należy wspomnieć lekarzowi o wszystkich schorzeniach i dolegliwościach, ponieważ systematyczne obciążenie organizmu może przyczynić się do ich pogłębienia. Dlatego w trakcie zatrudnienia przeprowadzane są badania okresowe, które pozwalają na ocenę wpływu pracy na stan zdrowia.

Lekarz medycyny pracy na podstawie wyników badań, wywiadu lekarskiego i badania fizykalnego ocenia, czy pracownik może zostać zatrudniony na danym stanowisku, a także wydaje właściwą opinię. Warto dodać, że od nieprzychylnej opinii można się odwołać.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy