Materiał Partnera

Jakie podatki muszą płacić przedsiębiorcy?

Jakie podatki muszą płacić przedsiębiorcy?

Zakładając firmę, trzeba liczyć się z koniecznością płacenia podatków. Żaden przedsiębiorca nie uniknie tego niemiłego obowiązku, jakim jest rozliczanie się z fiskusem. Niewywiązywanie się z tego zobowiązania grozi wysokimi karami. Dlatego właściciele firm powinni być świadomi tego, jakie podatki muszą uiszczać do urzędu skarbowego. Poniżej opisujemy daniny na rzecz państwa, które trzeba płacić, prowadząc własny biznes.

Podatek dochodowy

Prowadzenie firmy wiąże się z generowaniem zysków, ale także z płaceniem podatków. W niektórych przypadkach większe przychody generują wyższe zobowiązania wobec fiskusa. Dochody firmy są zawsze opodatkowane, jednak przedsiębiorcy mają do wyboru kilka możliwości.

  • Skala podatkowa – podatek ten jest ściśle uzależniony od wysokości dochodów. Jeżeli wynoszą one nie więcej niż 85 528 zł, to właściciel firmy zapłaci 17% daniny na rzecz państwa od uzyskanych dochodów. Natomiast jeśli uda mu się zarobić więcej, będzie musiał uiścić w urzędzie skarbowym 14 539 zł 76 gr i dodatkowo 32% od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł. Przez dochód rozumie się tu przychód, od którego odejmuje się koszty jego uzyskania.
  • Podatek liniowy – jego wysokość jest niezależna od wysokości dochodów – wynosi on zawsze 19%. Przedsiębiorca decydujący się na tę opcję, jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
  • Ryczałt – wysokość ryczałtu zależy od osiągniętego przychodu, co oznacza, że przedsiębiorca nie może go pomniejszyć o koszty jego uzyskania. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności stawka tego podatku wynosi od 2% do 20%.
  • Karta podatkowa – z tej alternatywy mogą skorzystać tylko niektórzy przedsiębiorcy – na przykład działający w branży rozrywkowej czy zajmujący się opieką nad chorymi. Stawka tego podatku zależy od rodzaju firmy, miejsca prowadzenia działalności, liczby zatrudnionych osób.

Wybranie właściwej formy opodatkowania dochodu to trudna i poważna decyzja, która bezpośrednio przekłada się na rentowność prowadzenia własnego biznesu. Dlatego warto skonsultować się w tej kwestii ze specjalistami - na przykład z Biura Rachunkowego MAYA.

O jakich podatkach nie mogą zapomnieć przedsiębiorcy?

Obowiązkiem części przedsiębiorców jest również płacenie podatku VAT, czyli podatku obrotowego od wartości dodanej. Należy go opłacać w związku ze sprzedażą towarów i usług. Jego stawki wynoszą 5%, 8% lub 23%.

W przypadku zawierania umów pożyczek lub umów sprzedaży właściciele firm muszą opłacać podatek od czynności cywilnoprawnych – jego wysokość to 2% od wartości przedmiotu takiej umowy. Jeżeli do przedsiębiorcy należy dom, mieszkanie, grunt ma on dodatkowe zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Nie może on w takiej sytuacji zapomnieć o płaceniu podatku od nieruchomości.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy