Materiał Partnera

Jakie podatki płaci początkujący przedsiębiorca?

Jakie podatki płaci początkujący przedsiębiorca?

Prowadzenie własnej działalności to ogromne wyzwanie, satysfakcja, ale również wiele obowiązków – chociażby wobec państwa. Posiadanie własnej firmy wiąże się przede wszystkim z regularnym opłacaniem podatków. Nie każdy przedsiębiorca jest w tym temacie biegły, szczególnie w momencie rozpoczynania przygody z własnym biznesem. W poniższym artykule konkretnie i rzeczowo opisujemy, jakie podatki czekają na początkujących przedsiębiorców.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy płaci każdy przedsiębiorca uzyskujący przychody. To, w jakiej wysokości dana firma odprowadza podatek, zależne jest od zadeklarowanej formy opodatkowania. Podatek od osób fizycznychdotyczy osób fizycznych, jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników osobowych. Podatek dochodowy rozliczany jest w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby prowadzącej działalność. Podatek dochodowy w ciągu roku, opłacany jest w formie zaliczek – miesięcznych lub kwartalnych. Po zakończeniu roku należy złożyć właściwe zeznanie podatkowe. Prowadząc firmę, przedsiębiorca ma do wyboru 4 formy opodatkowania. Jest to skala podatkowa (inaczej mówiąc opodatkowanie na zasadach ogólnych), podatek liniowy, ryczałt oraz karta podatkowa.

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług jest podatkiem, który dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów dóbr. W Polsce VAT wprowadzono w 1993 roku. Jego wartość dolicza się do wartości netto każdej transakcji kupna-sprzedaży. Można wyróżnić dwa rodzaje tego podatku – podatek należny i naliczony. VAT należny to kwota powstająca przy sprzedaży. Natomiast VAT naliczony to wartość, o jaką może być obniżony ww. podatek należny VAT w składanej deklaracji. Jest to zupełnie inny podatek niż podatek dochodowy. Warto tutaj podkreślić, że nie każda firma płatnikiem VAT musi zostać. Jeśli obrót opodatkowany w poprzednim roku nie przekroczył 200 tys. zł, podatnik nie jest zobligowany do opłacania VAT-u, może wybrać zwolnienie z tego podatku.

Podatek od nieruchomości

Jeśli przedsiębiorca posiada nieruchomość na własność, ma obowiązek odprowadzać jeszcze jeden rodzaj podatku – podatek od nieruchomości. Warto wiedzieć, że ten rodzaj podatku jest podatkiem lokalnym, co oznacza, że pobiera go samorząd gminy. Kwestie podatków od nieruchomości dokładnie reguluje Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku. Przedsiębiorcom, którzy prowadzą firmy, ale również posiadają na własność nieruchomości, poleca się korzystanie z profesjonalnych biur podatkowych, takich jak np. Podatki Kraków. Podatki od nieruchomości stanowią jedno z największych źródeł dochodów własnych każdej gminy. Opodatkowaniu podlegają nie tylko budynki, ale również grunty. Wysokość podatków od nieruchomości w drodze uchwały ustala rada gminy.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy