Materiał Partnera

Jakie wyróżniamy stopnie znajomości języka obcego?

Jakie wyróżniamy stopnie znajomości języka obcego?
Znajomość języków obcych to w dzisiejszych czasach jedna z kluczowych umiejętności, bez których trudno nawet marzyć o zrobieniu kariery. To, w jakim stopniu opanowaliśmy umiejętności pisania, czytania, słuchania i mówienia w danym języku może zostać poddane dość precyzyjnej ocenie. Obecnie w krajach europejskich powszechnie używa się do tego skali Rady Europejskiej. Wyróżnia ona sześć stopni biegłości językowej.

A1 – Beginner

Osoby na tym poziomie zaawansowania są początkującymi użytkownikami języka – mówi przedstawiciel Jagiellońskiego Centrum Językowego.
Ich sprawność językowa obejmuje:
 • Rozumienie i poprawne stosowanie potocznych wyrażeń oraz prostych wypowiedzi nt. najważniejszych potrzeb życia codziennego
 • Formułowanie pytań z zakresu życia prywatnego, np. na temat miejsca zamieszkania oraz udzielanie odpowiedzi na takie pytania
 • Umiejętność przedstawiania siebie oraz innych
 • Rozumienie prostej mowy, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno oraz wyraźnie i jest gotowy do udzielenia pomocy.

A2 – Pre-Intermediate

Osoba na tym poziomie zaawansowania jest w stanie:
 • Zrozumieć wypowiedzi oraz często używane wyrażenia związane z tematyką życia codziennego, np. na temat pracy, rodziny, zakupów etc.
 • Porozumiewać się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, opartych jedynie na wymianie zdań na tematy znane i typowe.
 • Opisywać swoje pochodzenia oraz otoczenie oraz poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1 – Intermediate

Czyli osoby średniozaawansowane. Do ich kwalifikacji należy:
 • Rozumienie znaczenia głównych wątków przekazu w jasnych, standardowych wypowiedziach, dotyczących znanych jej spraw i zdarzeń typowych, związanych z pracą, nauką, czasem wolnym etc.
 • Radzenie sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, np. w czasie podróży po regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Tworzenie spójnych, prostych wypowiedzi ustnych lub pisemnych na tematy, które są jej znane
 • Opisywanie doświadczeń, zdarzeń, planów, formułowanie krótki opinii i wyjaśnień.

B2 – Upper-intermediate

Osoba na tym poziomie potrafi:
 • Rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze zrozumieniem dyskusja na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
 • Formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne oraz pisemne, wyjaśniać stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, dyskutować o wadach i zaletach danego rozwiązania.

C2 – Advanced

Czyli osoby zaawansowane. Na tym poziome osoba potrafi:
 • Rozumieć szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając ich ukryte znaczenie
 • Wypowiadać się płynnie i w sposób spontaniczny
 • Posługiwać się swobodne językiem w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych i zawodowych
 • Formułować jasne, rozbudowane, szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, dotyczące złożonych problemów

C2 – Proficient

To najwyższy poziom biegłości językowej. Osoba na tym poziomie jest w stanie:
 • Zrozumieć praktycznie każdy przekaz ustny i pisemny, z którym się zetknie
 • Streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisemnych lub mówionych, precyzyjnie odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia
 • Wyrażać płynnie, spontanicznie i precyzyjnie swoje myśli, różnicując przy tym odcienie znaczeniowe w nawet najbardziej złożonych wypowiedziach.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy