Materiał Partnera

Kiedy przedsiębiorca zostaje płatnikiem VAT?

Kiedy przedsiębiorca zostaje płatnikiem VAT?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej oznacza konieczność płacenia podatków. W grę wchodzi jednak nie tylko podatek związany z uzyskiwaniem przychodów uzależniony od formy i skali otwartego biznesu, ale także powszechny podatek VAT, który jest naliczany przy zakupie towarów i usług. W przeciwieństwie do podatków dochodowych VAT nie zawsze będzie musiał być odprowadzany, w niektórych przypadkach przedsiębiorca może być zwolniony z tego obowiązku.

Jak działa podatek VAT?

Podatek VAT jest skonstruowany na innej zasadzie niż podatki dochodowe. W swoim założeniu ma on być neutralny dla osób prowadzących firmę, a płacony przez osoby, które korzystają z ich usług lub kupują wytworzone albo dostarczone produkty. System ten funkcjonuje dzięki możliwości odliczenia podatku naliczanego przy zakupie wszystkich towarów i usług od podatku należnego, który z kolei przedsiębiorca dolicza do sprzedawanych przez siebie dóbr oraz jest zobowiązany do przekazania na konto US. Rozliczanie podatku VAT wymaga prowadzenia stosownych ewidencji, a także przesyłania danych o przeprowadzanych transakcjach do US w formie elektronicznej.

Kto nie będzie musiał płacić VAT-u?

Nie wszyscy podatnicy są jednak zmuszeni do rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych. Część z nich nie musi tego robić ze względu na istniejące zwolnienie przedmiotowe, które wyklucza firmy prowadzące działalność w określonych branżach. Podatku VAT nie będą rozliczać np. podmioty świadczące usługi w ochronie zdrowia, opiece nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi albo osobami w podeszłym wieku. Obejmuje to także działalność kulturalną oraz sprzedaż płodów rolnych z własnego gospodarstwa.

Podatnicy mogą jednak być wyłączeni z rozliczania podatku VAT także z uwagi na zwolnienie przedmiotowe, związane ze skalą swojej działalności. Jeśli podatnik w poprzednim roku podatkowym nie osiągnął obrotów przekraczających 200 tysięcy złotych, może zrezygnować ze statusu aktywnego podatnika VAT. W przypadku, gdy działalność nie była prowadzona przez cały rok kalendarzowy, tę sumę dzieli się proporcjonalnie na okres jej wykonywania. Trzeba jednak pamiętać, że do limitu nie wliczają się kwoty ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz towarów i usług ustawowo zwolnionych z podatku VAT. Dodatkowym warunkiem jest nieprowadzenie działalności w branżach, gdzie status aktywnego podatnika VAT jest obowiązkowy. W razie wątpliwości warto skontaktować się z doradcą podatkowym np. Biurem doradcy podatkowego Grzegorza Pawelca z Krakowa.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy