Materiał Partnera

Kiedy skorzystać z przewiertów sterowanych?

Kiedy skorzystać z przewiertów sterowanych?
Tradycyjna metoda wykopów w gruncie często jest niemożliwa do zastosowania lub niepraktyczna. Stosowanie przewiertów sterowanych jest warte uwagi podczas robót budowlanych w miejscach o wzmożonym ruchu ulicznym.

Czym są technologie bezwykopowe?

Wykonanie przewiertów to rodzaj robót budowlanych z zastosowaniem technologii bezwykopowych, którymi zainteresować się możemy szczególnie wtedy, kiedy chcemy podłączyć się do istniejących już sieci. Te najczęściej znajdują się pod szlakiem komunikacyjnym, często o utwardzonej nawierzchni, a nawet głęboko pod rzeką. Trudno zatem pokonać tego typu przeszkody, korzystając z tradycyjnych metod budowlanych. Korzystając z technik bezwykopowych nie trzeba wykonywać wykopów liniowych, a następnie narażać się na dodatkowe koszty związane z odtwarzaniem nawierzchni czy uszkodzeniami podczas prac ciężkim sprzętem.

Przewierty sterowane - charakterystyka

Jedną z prostszych metod z wykorzystaniem bezwykopowej technologii są przewierty sterowane. Najczęściej stosuje się je do wykonania kolektorów oraz przewodów kanalizacyjnych, które mogą mieć średnice od 150 do 600 mm, a długość nawet do 80 m. Tego typu metodę można zastosować do budowy przyłączy domowych bez obaw, że uszkodzi się nawierzchnię. Takie zadania warto powierzyć doświadczonej firmie, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt budowlany. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=MYuKIGQEhYo[/embed]   Podczas przewiertów sterowanych wykonuje się przecisk wraz z podglądem teleoptycznym, wprowadzając żerdzie pilotowe do komory odbiorczej, gdzie następuje ich demontaż. Następnie, poszerza się otwór do wymaganej średnicy, aby móc wprowadzić rury, korzystając ze specjalistycznego ślimaka. Na koniec instaluje się rury docelowe (kamionkowe lub HOBAS) za wiertnicą ślimakową oraz następuje wypychanie rur osłonowych. Tego typu prace budowlane nie wpływają znacznie na ruch uliczny, w dodatku mogą być stosowane na terenach o zróżnicowanych warunkach geotechnicznych.

Horyzontalne przewierty kierunkowe

Specjalistyczne firmy takie jak High-Service wykonują tzw. horyzontalne przewierty sterowane, inaczej mówiąc wiercenia kierunkowe HDD. To nowoczesna technologia wykonania poziomych przewiertów sterowanych. Stosuje się je do układania podziemnych instalacji i mają bardzo mały wpływ na środowisko naturalne. W pobliżu mogą znajdować się inne, podziemne instalacje. Dostępny zakres średnic rur odpowiada wymogom na obszarach miejskich. Sam proces wiercenia nie trwa długo, a pracownicy na bieżąco mogą obserwować, co dzieje się pod gruntem, dzięki zastosowaniu sondy. Ważne jest, aby podczas sterowania odpowiednio skoordynować ustawienia głowicy, obrotu i posuwu. Wielkość otworu zależy od warunków geologicznych i długości przewiertu. Z reguły otwór może być rozwiercony do średnicy od 20 do 100% większej niż średnica rury. Horyzontalne przewierty kierunkowe można wykonać pokonując tory tramwajowe lub kolejowe, a także wszędzie tam, gdzie występuje gęsta sieć wodociągów i linii energetycznych. Nie naruszają one także obszarów przyrodniczych i krajobrazowych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy