Artykuł sponsorowany

Kto i po jakim czasie może ubiegać się o odszkodowanie

Kto i po jakim czasie może ubiegać się o odszkodowanie
Zdrowie jest ważniejsze od pieniędzy. Jednak jeśli tracimy zdrowie, pieniądze mogą bardzo się przydać. Dlatego jeśli wskutek wypadku nasz stan – fizyczny bądź psychiczny – ulega pogorszeniu, zdecydowanie warto ubiegać się o odszkodowanie. Kto jednak może się po nie zgłosić? Czy roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu się przedawniają? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zdrowie – a nawet życie – stracić można m.in. na skutek:
 • wypadku drogowego,
 • wypadku przy pracy,
 • błędu medycznego,
 • potknięcia lub poślizgnięcia,
 • popełnienia przestępstwa.
Finansowej rekompensaty za wyrządzone szkody żądać można w tych sytuacjach odpowiednio od:
 • sprawcy wypadku lub właściciela pojazdu, którym ów sprawca kierował,
 • pracodawcy lub współpracownika,
 • lekarza lub szpitala,
 • zarządcy drogi,
 • osoby, która dokonała czynu zabronionego.

Rodzaje wypłacanych w ramach odszkodowania świadczeń

Rzeczona rekompensata natomiast może przyjmować formę np.:
 • zwrotu kosztów poniesionych w związku z leczeniem (w tym kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych, protez i sprzętu ortopedycznego lub rehabilitacyjnego, kosztów pobytu w szpitalu, zabiegów rehabilitacyjnych, dodatkowej opieki, a nawet kosztów przejazdu bliskich na wizyty w szpitalu czy wydatków poniesionych w związku z powstaniem szczególnych wymagań żywieniowych),
 • zadośćuczynienia – związanego nie tyle z konkretnymi sumami wydanymi przez poszkodowanego wskutek wypadku, ile z doznanym cierpieniem fizycznym lub psychicznym,
 • renty, zwrotu utraty dochodów lub zwrotu kosztów przekwalifikowania się w związku z niezdolnością poszkodowanego do pracy,
 • zwrotu kosztów pochówku, zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby lub renty alimentacyjnej, czyli świadczenia wypłacanego tym, których poszkodowany zmarły utrzymywał.
Jak widać z ostatniego punktu, o odszkodowanie mogą się ubiegać nie tylko ci, którzy bezpośrednio doznali spowodowanego wypadkiem uszczerbku na zdrowiu, ale też bliscy poszkodowanego, który w takim wypadku stracił życie. Co ważne, za osobę bliską uznaje się tu nie tylko członków rodziny, ale też choćby konkubenta, o ile jest on w stanie udokumentować tę bliską relację (posiłkując się m.in. wspólnymi zdjęciami czy zeznaniami przyjaciół lub sąsiadów).

Okresy przedawnień

Jeśli osoba poszkodowana w wypadku zmarła, zgodnie z kodeksem karnym do czynienia mamy z aktem noszącym znamiona przestępstwa. Podobnie wówczas, gdy ofiara przeżyła, ale rozstrój jej zdrowia trwa dłużej niż tydzień. W takiej sytuacji przedawnienie roszczeń, których można dochodzić, następuje dopiero po 20 latach od danego zdarzenia. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy ujawniła się szkoda ani kiedy poszkodowany dowiedział się o osobie, która powinna tę szkodę naprawić. W innych przypadkach, kiedy sprawca jest znany, o wypłatę odszkodowania ubiegać się można przez trzy lata – chyba że w wypadku ucierpiała osoba małoletnia. Wtedy przedawnienie roszczenia następuje dopiero po ukończeniu przez tę osobę 20. roku życia.

Fachowa pomoc

Aby dowiedzieć się, na jakiego rodzaju rekompensaty możemy liczyć, warto zwrócić się o pomoc do firmy wyspecjalizowanej w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, takiej jak choćby kancelaria Adversum. Doświadczeni prawnicy będą w stanie ocenić, jak duże odszkodowanie jesteśmy w stanie wywalczyć – a także pomogą nam to zrobić przed sądem. Warto bowiem wiedzieć, że kwoty zasądzone przez wymiar sprawiedliwości są z reguły znacznie wyższe niż te proponowane przez ubezpieczycieli w ramach ugody.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy