Materiał Partnera

Logistyka w branży motoryzacyjnej – usprawnienia i wyzwania

Logistyka w branży motoryzacyjnej – usprawnienia i wyzwania
Branża motoryzacyjna to jeden z najprężniej działających segmentów gospodarki. Aby dotrzymać tempa zachodzącym współcześnie przemianom rynkowym i cywilizacyjnym, działające w tym sektorze przedsiębiorstwa muszą nie tylko na bieżąco odpowiadać na nieustannie pojawiające się wyzwania, ale wręcz je przewidywać, opracowując z wyprzedzeniem innowacyjne rozwiązania. Świetnie widać to chociażby w obszarze logistyki tych przedsiębiorstw.   Specyfika branży motoryzacyjnej polega tutaj między innymi na tym, że klienci z jednej strony oczekują (oprócz oczywiście możliwie wysokiej jakości za możliwie niską cenę) jak najszybszych dostaw, z drugiej zaś – ich oczekiwania dotyczące produktów są coraz bardziej spersonalizowane. Inną istotną cechą jest natomiast duża liczba producentów poszczególnych części i podzespołów, rozsianych nieraz po całym świecie.  

Nowoczesne podejście

Pogodzenie tych czynników wymaga wdrożenia niesamowicie zaawansowanych rozwiązań w zakresie organizacji i przepływu informacji, i to na wszystkich etapach: produkcji, montażu, pakowania, etykietowania, załadunku i rozładunku, dystrybucji, ewentualnych zwrotów... To dlatego właśnie branża motoryzacyjna jako jedna z pierwszych wykorzystała na masową skalę podejście, które z angielskiego określa się mianem „Just In Time”. Polega ono w dużym skrócie na efektywnym, bardzo precyzyjnym zamawianiu towarów i monitorowaniu dostaw, które przekłada się na redukcję kosztów, m.in. poprzez maksymalne ograniczenie stanów magazynowych bez jednoczesnego tworzenia możliwych niedoborów.  

Stosowane usprawnienia

Optymalizacja procesów logistycznych zakłada odejście od realizacji zamówień, których kompletowaniem zajmują się pojedynczy ludzie, z WZ-ką w ręku obchodzący cały magazyn. Współcześnie konkurencyjność na rynku motoryzacyjnym utrzymują tylko te firmy, które wykorzystują magazyny o wysokim stopniu zautomatyzowania oraz systemy informatyczne takie jak WMS (Warehouse Management System, w skrócie: zarządzanie magazynem) czy EDI (Electronic Data Interchange, elektroniczna wymiana informacji i dokumentów).  

Wymierne korzyści

Dzięki tego typu usprawnieniom łatwiejsze stają się nie tylko lokalizacja i inwentaryzacja towarów w magazynie, ale też lepsze zagospodarowanie jego przestrzeni, a także ogólna synchronizacja zachodzących wielopoziomowo procesów, wraz z integracją dokumentów handlowych i logistycznych – mówi przedstawiciel dostarczającej tego rodzaju rozwiązania firmy Cassioli.
  Najbardziej zaawansowane systemy pozwalają ponadto generować zestawienia i analizy, na podstawie których możliwe staje się przeprowadzanie różnego typu symulacji (a więc również przewidywanie skutków wprowadzenia zakładanych usprawnień), bardziej efektywne planowanie dostaw czy sezonowego rozmieszczenia produktów w magazynach, albo choćby tworzenie prognoz dotyczących przyszłego zapotrzebowania. To wszystko sprawia, że łącznie wydajność procesów logistycznych może zwiększyć się nawet aż o 20%.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy