Materiał Partnera

Metody ochrony dróg oddechowych na stanowiskach pracy

Metody ochrony dróg oddechowych na stanowiskach pracy

W niektórych środowiskach pracy panują warunki niekorzystnie wpływające na układ oddechowy. Mowa tutaj przede wszystkim o fabrykach, w których korzysta się z różnego rodzaju szkodliwych substancji czy też przedsiębiorstwach, w których w wyniku procesu produkcji znacząco zmniejsza się ilość tlenu w pomieszczeniach. Są to czynniki, przed którymi należy bezwzględnie chronić nasze płuca. Oto metody ochrony dróg oddechowych na stanowiskach pracy.

Konieczność ochrony dróg oddechowych

W Polsce przepisy jasno określają okoliczności, w których stosowanie środków ochrony układu oddechowego lub masek chemicznych w trakcie pracy jest niezbędne.

Konieczność taka zachodzi w sytuacji, gdy:

 • zawartość tlenu w wydychanym powietrzu utrzymuje się na poziomie niższym niż 17%;
 • stężenie groźnych substancji w powietrzu przekracza NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie);
 • temperatura wdychanego powietrza przekracza dopuszczalną normę pozwalającą na wykonywanie obowiązków zawodowych.

Sprzęt do ochrony dróg oddechowych podzielić można na dwie kategorie według dwóch głównych grup zagrożeń dla układu oddechowego. Są to:

 • niedobór tlenu w powietrzu (mniej niż 17% jego składu);
 • obecność w powietrzu szkodliwych substancji, takich jak gazy, pyły, opary i inne.

Zgodnie z tą klasyfikacją dopuszczalne są przede wszystkim dwie metody ochrony dróg oddechowych za pomocą specjalistycznych sprzętów oraz artykułów bhp. Należą do nich:

 • dostarczanie powietrza ze czystego źródła za pomocą sprzętu izolującego;
 • oczyszczanie wdychanego powietrza z wykorzystaniem sprzętu oczyszczającego.

Sprzęt oczyszczający

Do sprzętów oczyszczających należą:

 • pochłaniacze zatrzymujące substancje chemiczne w gazowym stanie skupienia;
 • filtry zatrzymujące cząsteczki stałe oraz kropelki cieczy;
 • filtropochłaniacze, które są połączeniem pochłaniaczy oraz filtrów.

Oprócz wymienionych wyżej urządzeń niezbędne jest także stosowanie środków samodzielnej ochrony. Są to między innymi maski czy półmaski. Tego typu artykuły bhp kupić można w firmie Iskra, specjalizującej się w ochronie przeciwpożarowej.

Sprzęt izolujący

Sprzęt izolujący dzieli się na dwie główne kategorie:

 • autonomiczną, do której należą aparaty butlowe lub regeneracyjne;
 • stacjonarną, do której należą wężowe aparaty sprężonego powietrza.

Środki te są stosowane między innymi wtedy, gdy filtracja okaże się nieskuteczna przy panujących warunkach, nie jesteśmy w stanie ocenić aktualnego stężenia szkodliwych substancji w powietrzu lub wręcz oznaczone stężenie jest bardzo duże.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy