Materiał Partnera

Notarialne poświadczenie podpisu pod dokumentami

Notarialne poświadczenie podpisu pod dokumentami
Kancelarie notarialne, oprócz szerokich kompetencji związanych ze sporządzaniem szeregu różnych aktów notarialnych, zajmują się również poświadczeniami wzoru podpisu, poświadczeniami pozostawania przy życiu, poświadczeniami daty okazania dokumentu, a także poświadczeniami zgodności odpisu, wyciągu, czy też kopii z oryginałem dokumentu. Bardzo ważne są również poświadczenia własnoręczności podpisu pod dokumentami, które stosuje się między innymi przy różnego rodzaju umowach i oświadczeniach.

Czym jest podpis notarialnie poświadczony?

Podpis notarialnie poświadczony to stwierdzenie przez notariusza prawdziwości podpisu złożonego na dokumencie. Podpis ten jest składany w obecności notariusza. Istotne jest jednak to, że dokument taki nie zmienia swojego charakteru. Oznacza to, że dokumenty prywatne z poświadczonym podpisem nie mają takiej samej mocy prawnej, jak te sporządzone w formie aktu notarialnego. Sama treść nie jest zatem chroniona prawnie, ale dokument uzyskuje tzw. klauzulę poświadczeniową, która ma charakter urzędowy – określa to domniemanie istnienia dokumentu w dacie poświadczenia, a także domniemanie autentyczności podpisu.

Procedura poświadczenia podpisu

Według art. 88 ustawy Prawo o notariacie procedura poświadczania podpisu jest uznana za prawidłową, jeśli złożenie podpisu zostanie dokonane przez klienta w obecności notariusza. W przeciwnym razie klient, który podpisał dokument bez udziału notariusza, będzie musiał uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 97 ustawy Prawo o notariacie klauzula poświadczeniowa powinna zawierać takie elementy jak data sporządzenia poświadczenia, miejsce sporządzenia poświadczenia, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza, pieczęć notariusza, a także imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania klienta będącego osobą fizyczną. Więcej informacji na temat tego rodzaju czynności notarialnej, można uzyskać kontaktując się telefonicznie (   +48 (22) 418 00 00) lub mailowo ( gorski@notariusze.waw.pl) z Kancelarią Notarialną Łukasza Górskiego, która działa w Warszawie, w pobliżu węzła komunikacyjnego Wola – Śródmieście – Bemowo (Żoliborz, Ochota, Włochy, Śródmieście, Bielany i Bemowo).

Kiedy wymagane jest poświadczenie podpisu pod dokumentami?

Podpisy notarialnie poświadczone są najczęściej wykorzystywane w celach urzędowych, a także sprzedażowych. Bardzo często klienci zgłaszają się w celu uzyskania takiej usługi notarialnej w związku z takimi czynnościami prawnymi jak umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy sprzedaży samochodów, przy oświadczeniach rodziców, gdy dziecko wyjeżdża za granicę na wakacje pod opieką dziadków lub innych osób oraz w przypadku różnego rodzaju innych oświadczeń.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy