Materiał Partnera

Opodatkowanie działalności gospodarczej. Jaką formę wybrać?

Opodatkowanie działalności gospodarczej. Jaką formę wybrać?

Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się, oczywiście, z wieloma profitami, ale i obowiązkami, które trzeba spełnić. Konieczny jest między innym wybór jednej z dostępnych form prawnych dla biznesów, rejestracja firmy w CEIDG-1, uzyskanie nr NIP i REGON. Inną kluczową kwestią jest ustalenie, na jakich zasadach opodatkujemy naszą działalność gospodarczą. Jednak którą z dostępnych form wybrać? Jakie są wady i zalety każdej z możliwości?

Co mamy do wyboru?

Zakładając działalność gospodarczą, każdy przyszły przedsiębiorca powinien dokładnie przemyśleć, jaka forma opodatkowania jego biznesu będzie dla niego najkorzystniejsza. Jest to niezwykle ważne. Zdecydowanie najczęściej właściciele firm decydują się na opodatkowanie swojej działalności na zasadach ogólnych, jednak to niejedyne rozwiązanie – mówi ekspert z Kancelarii Radców Prawnych Arendarski & Stejblis.

Spośród dostępnych form opodatkowania przedsiębiorca ma do wyboru cztery opcje, przy czym należy pamiętać, że nie w każdym przypadku dana działalność gospodarcza może skorzystać ze wszystkich dostępnych wariantów, natomiast o tym później. Do rodzajów opodatkowania zaliczane jest w Polsce:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt,
  • karta podatkowa.

Wady i zalety każdej możliwości

Wspomniany wcześniej ekspert od doradztwa podatkowego zaznacza, że najbardziej popularną formą opodatkowania w Polsce jest skala podatkowa, inaczej mówiąc – opodatkowanie na zasadach ogólnych. To rozwiązanie wiąże się, oczywiście, z wieloma korzyściami, a główną z nich jest to, że przedsiębiorca ma prawo do pomniejszania osiągniętych przychodów o poniesione koszty ich uzyskania. Dodatkowo warto wspomnieć, że decydując się na tę opcję, właścicielowi biznesu przysługuje prawo do: korzystania z ulg podatkowych, corocznego rozliczania swoich przychodów z małżonkiem, rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, starania się o kredyt podatkowy. Dobrze też jest zaznaczyć, że przedsiębiorca, którego działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych, może rozliczać swoje wszystkie przychody opodatkowane skalą podatkową (także te niewynikające z prowadzonego przez niego biznesu) na jednym zeznaniu rocznym.

Wiele osób za zaletę skali podatkowej uznaje też występowanie w niej dwóch progów podatkowych – 17% i 32%. Niemniej pod względem wysokości płaconego podatku jest to rozwiązanie korzystne przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw, które nie wykazują dużych dochodów, tj. – nie przekroczą one progu dochodu w wysokości 85528 zł rocznie. Zarabiając więcej od podanej kwoty, właściciel biznesu jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego według stawki 32%. Dobrze też jest wspomnieć o obowiązku prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Drugą możliwością opodatkowania działalności gospodarczej jest podatek liniowy, którego cechą charakterystyczną jest to, że odpowiada mu jedna stawka, 19% – nie zmienia tego wysokość osiągniętego przez przedsiębiorcę dochodu. W związku z tym proces wyliczania podatku dochodowego jest znacznie mniej skomplikowany niż w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. W wariancie tym istnieje możliwość odliczenia wygenerowanych kosztów podatkowych od łącznych przychodów z działalności. Jeszcze jedną zaletą podatku liniowego jest to, że dochody, które są nim opodatkowane, nie wpływają na wysokość stawki podatkowej przyjmowanej w skali podatkowej – jest to ważne, kiedy przedsiębiorca rozlicza się z dodatkowych dochodów, spoza swojej działalności.

Natomiast przyjmując podatek liniowy, trzeba się też liczyć z brakiem pewnych przywilejów: prawa do korzystania z większości ulg, prawa do starania się o kredyt podatkowy, możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem, możliwości rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dodatkowo przedsiębiorcę rozliczającego się ze swoich przychodów na zasadzie podatku liniowego nie obowiązuje kwota wolna od podatku.

Są jeszcze dwie możliwości opodatkowania swojej działalności gospodarczej, natomiast zastanawiając się na ich wyborem, trzeba pamiętać o dwóch kwestiach. Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać wyłącznie wspólnicy spółki jawnej oraz spółki cywilnej. Z kolei karta podatkowa przeznaczona jest jedynie dla wspólników spółki cywilnej. Rozliczając się na zasadach ryczałtu, przedsiębiorca nie może pomniejszać swojego przychodu o poniesione koszty podatkowe. Natomiast stawki, które odpowiadają tej formie rozliczenia, są dosyć niskie. Mowa o 15% i 17% – dokładna wysokość jest uzależniona od specyfiki danej działalności gospodarczej. Także karta podatkowa wyróżnia się niskim podatkiem (zależny m.in. od rodzaju świadczonych usług). Co ważne, korzystając z tego rozwiązania, nie trzeba prowadzić Księgi Przychodów i Rozchodów. Natomiast nie ma możliwości odliczenia od przychodu kosztów jego uzyskania.

Przyszły przedsiębiorca musi stanąć na swojej drodze do sukcesu przed wieloma dylematami. To, jaką formę opodatkowania wybierze, może wpłynąć na wysokość osiąganego przez niego dochodu. Dlatego każdorazowo warto dokładnie przemyśleć, która forma opodatkowania będzie w danym przypadku najlepsza. Dobrze jest zasięgnąć porady specjalisty – księgowego, osoby od rachunkowości czy radcy prawnego, którzy pomagają przedsiębiorcom w podejmowaniu tych najbardziej słusznych decyzji dotyczących między innymi zakładania swojego biznesu.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy