Materiał Partnera

Optymalizacja przepływu materiałów w produkcji i dystrybucji

Optymalizacja przepływu materiałów w produkcji i dystrybucji
Wszystko, z czego korzystamy – zarówno gotowe produkty, jak i surowce – znajduje się w ciągłym ruchu. Łańcuch dostaw pracuje nieprzerwanie, a jego sprawność ma wpływ na dostępność, cenę i jakość tego, co nabywamy. Dlatego optymalizacja przepływu materiałów jest tak ważna i skupia się na niej wielu fachowców z całego świata. Efekty ich trudu to doskonalenie systemu transportu i przechowywania.

Co to jest logistyka?

Większość z nas kojarzy słowo „logistyka” z magazynowaniem i transportem towarów. Teoria dzieli ją na trzy fazy: zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Na wszystkich tych etapach podejmowane są działania optymalizacyjne, czyli udoskonalające – takie, dzięki którym podnosi się sprawność i wydajność przeprowadzanych czynności. W dziedzinie zaopatrzenia optymalizacja polega na doborze dostawców i zarządzaniu zapasami. Przy dystrybucji staramy się podnosić jakość obsługi klienta. Wchodzą tu w grę akcje podejmowane przed, w trakcie oraz po dokonaniu transakcji. Na poziomie produkcji optymalizacja przebiega pod kątem usprawnienia transportu wewnętrznego, odpowiedniego ulokowania miejsc składowania oraz kierowania przepływem surowców i produktów.

Jak można usprawnić przepływ materiałów?

Jednym z elementów, jakie można usprawnić, jest transport wewnętrzny, czyli przemieszczanie zasobów na terenie magazynów i hal. Służą temu odpowiednio wytyczone drogi, ale też np. automatyczne systemy transportowe oraz rozwiązania IT sterujące automatyką. Przesłanki, na jakich dobiera się metody i cele optymalizacji, to m.in. badanie kierunków ruchu zasobów na hali oraz jego intensywności, a także podatność transportowa materiałów. Mając dane na ten temat, można optymalnie rozmieścić stanowiska zarówno składowania, jak i wyładunku oraz załadunku, a także przetwarzania produktów, a ponadto wytyczyć najbardziej dogodne kanały łączące te miejsca. Automatyzacja systemów magazynowych umożliwia maksymalne wykorzystanie ich pojemności, a także dostosowanie magazynu do potrzeb konkretnego produktu lub surowca, który jest w nim przechowywany. Dostarczaniem takich rozwiązań zajmują się wyspecjalizowane firmy (np. www.cassioli.com.pl), które projektują automatyczne magazyny indywidualnie na potrzeby dowolnego biznesu oraz z uwzględnieniem specyfiki rozmaitych strumieni przepływu zasobów.  

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy