Materiał Partnera

Outsourcing personalny - profesjonalna pomoc dla firm

Outsourcing personalny - profesjonalna pomoc dla firm
Outsourcing personalny jest stosunkowo nowym zjawiskiem w przestrzeni polskiego biznesu. Korzystanie z outsourcingu pracowniczego służy przede wszystkim redukcji kosztów związanych z zarządzaniem kadrami, ułatwia optymalizację struktury organizacyjnej przedsiębiorstw i pozwala firmie na pełną koncentrację na kluczowych obszarach działalności. Na czym dokładnie polega to rozwiązanie i czy warto z niego korzystać?

Na czym polega outsourcing personalny?

Outsourcing, czyli korzystanie z zasobów personalnych  firm zewnętrznych w celu realizacji pobocznych zadań instytucji biznesowych, może dotyczyć bardzo różnych obszarów. Najprostszym przykładem outsourcingu, z którego polscy przedsiębiorcy korzystają chętnie już od dawna, jest zlecanie prowadzenia ksiąg handlowych niezależnym biurom rachunkowym. Interesujący nas w tym tekście outsourcing personalny polega na zlecaniu zewnętrznym, wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom zadań, związanych z obsługą personalną. Mamy tu na myśli nie tylko rekrutację pracowników, ale zarządzanie zasobami ludzkimi w całości. W zależności od zakresu usług świadczonych w ramach outsourcingu personalnego, wyróżniamy różne jego rodzaje. Korzystając z outsourcingu całkowitego, zleceniodawca przekazuje zewnętrznej jednostce całość zadań i obowiązków związanych z obsługą kadrową, od rekrutacji po prowadzenie dokumentacji pracowników oraz dopełnianie formalności związanych np. z rozwiązywaniem umów o pracę. W przypadku outsourcingu częściowego, zewnętrzna firma zajmuje się albo wybranym obszarem zarządzania zasobami ludzkimi albo pełną organizacją polityki HR w konkretnym dziale obsługiwanego przedsiębiorstwa. Tutaj możemy zaliczyć też outsourcing podziału zadań specjalistycznych, polegający na wynajmowaniu specjalistów do obsługi konkretnych narzędzi, czy też wykonywania określonych działań. Kolejną odmianą omawianej strategii jest outsourcing służb pracowniczych, określany niekiedy jako leasing pracowników. Z tego rozwiązania najczęściej korzystają przedsiębiorstwa budowlane, usługowe i produkcyjne, które potrzebują przede wszystkim pracowników sezonowych.

Po co korzystać z outsourcingu personalnego?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, outsourcing personalny ma na celu zwiększenie rentowności firmy przez optymalizację kosztów przeznaczanych na realizację pobocznych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Dzięki wsparciu zewnętrznych specjalistów, przedsiębiorstwo nie musi inwestować środków niezbędnych do utrzymania dużego zespołu. Zatrudnianie pracowników na pełen etat zawsze wiąże się ze sporymi kosztami, związanymi nie tylko z opłacaniem składek, ale także zwolnień i szkoleń pracowniczych. Dzięki outsourcingowi pracowniczemu, przedsiębiorca może skupić się na głównych zadaniach biznesowych. Usługa outsourcingu personalnego, świadczona przez specjalistów, takich jak Grupa S.O.S., daje 100% gwarancji zadowolenia ze współpracy. Agencja zawsze dopasowuje zakres świadczeń do potrzeb zleceniodawcy i jest w stanie szybko reagować na ewentualne zmiany. Zrozumienie rozmaitych potrzeb klientów, wysoka elastyczność i prędkość działania sprawiają, że każda potencjalnie kłopotliwa sytuacja znajduje szybkie rozwiązanie.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy