Materiał Partnera

Podstawowe podatki płacone przez przedsiębiorców

Podstawowe podatki płacone przez przedsiębiorców

Jesteś właścicielem firmy? Powinieneś wiedzieć, że podatki płacone przez przedsiębiorców są na nich z góry nakładane. Mają oni jednak prawo decydować o formie opodatkowania. Innymi słowy, sposobie naliczania podatku dochodowego – należności, którą obowiązkowo wpłaca się do urzędu skarbowego. Poznaj podstawowe oraz dodatkowe podatki płacone przez polskich przedsiębiorców.

Podatek dochodowy, jako podstawowe i obowiązkowe świadczenie

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest opłacanie podatku dochodowego. Jego wysokość oblicza się zgodnie z przyjętą formą opodatkowania. Jeśli zastanawiasz się nad jej wyborem, powinieneś zgłosić się do profesjonalistów. Specjaliści z biura takiego, jak LEX Kancelaria Finansowo-Księgowa wskażą najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie.

W Polsce podatek dochodowy opłaca się na podstawie najpopularniejszej skali podatkowej, podatku liniowego, karty podatkowej albo na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach pierwszej formy opodatkowania używa się stawek wynoszących 17% i 32%. Chcesz wiedzieć, zgodnie z którą powinieneś obliczać swoje świadczenie? Wszystko zależy od wysokości osiąganych przez Twoje przedsiębiorstwo dochodów! O wszelkie szczegóły zapytaj fachowca. Najogólniej rzecz ujmując – przy skali podatkowej im więcej zarabiasz, tym większy płacisz podatek. Z kolei stawka należnego świadczenia w ramach podatku liniowego wynosi 19%. Co ciekawe, stosuje się ją bez względu na osiągane dochody firmy.

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy. Przepisy jasno bowiem wskazują kategorie działalności, które są wykluczone z tej formy opodatkowania. W jej ramach wyróżnia się najwięcej stawek. Kolejno wynoszą one 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5% oraz  3%. Forma opodatkowania w postaci karty podatkowej jest najmniej skomplikowana. Wysokość należnego świadczenia ustala Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego.

Pozostałe, dodatkowe podatki płacone przez przedsiębiorców

Podatek dochodowy jest obowiązkowy. Żaden przedsiębiorca nie może go uniknąć. Niektórzy zobowiązani są jednak do uiszczania wielu innych świadczeń. Przykładem niech będzie podatek VAT, który dotyczy towarów i usług. Najczęściej używana stawka podatku VAT wynosi 23%.

Na powyższych należnościach, podatki płacone przez przedsiębiorców nadal się jednak nie kończą. Pozostają przecież podatki od nieruchomości czy tak zwane świadczenia od środków transportowych. W kwestii należnych danin wiele zależy od profilu działalności. Jedno jest pewne – nie da się uniknąć płacenia podatku dochodowego. Cała reszta podatków stanowi świadczenia obejmujące określone grupy przedsiębiorców.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy