Materiał Partnera

Polskie prawo podatkowe

Polskie prawo podatkowe
Choć podatki nie kojarzą się zazwyczaj z niczym przyjemnym, to dzięki nim państwo może funkcjonować. Podatki zasilające Skarb Państwa pozwalają sfinansować publiczną edukację, budowę i remonty dróg, służbę zdrowia i rozmaite inne świadczenia socjalne. Podatkiem określa się przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa – wyjaśnia nasz rozmówca z Oficyny Wydawniczej UNIMEX. Prawo podatkowe, regulujące wszystkie kwestie związane z obowiązkiem opłacania podatku w różnych sytuacjach, tworzy bardzo skomplikowany system.

Podstawowe pojęcia

Osobę lub działalność zobowiązaną do płacenia podatku nazywamy podmiotem opodatkowania. Przedmiot opodatkowania to usługa lub towar, od którego nalicza się podatek. Dodatkowo, możliwe są różne sposoby poboru podatku, czyli warunki i tryb uiszczenia opłaty podatkowej. Obecnie w polskim prawie podatkowym wyróżnia się aż 13 rodzajów podatków!

Podatki bezpośrednie

Podatek bezpośredni to taki, który obciąża bezpośrednio podmiot opodatkowania i stanowi jego koszt. Obowiązek odprowadzenia takich podatków do właściwego organu podatkowego spoczywa na podatniku. Najlepiej znanym z podatków bezpośrednich jest PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Wśród pozostałych 9 podatków bezpośrednich możemy wymienić CIT, czyli odpowiednik PIT-u skierowany do osób prawnych (inny podmiot opodatkowania), a także: podatek od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, od spadków i darowizn, od wydobycia kopalin, od środków transportowych oraz podatki: rolny, leśny i tonażowy. Do 31 grudnia 2007 roku obowiązywał również podatek od posiadania psa, zmieniony obecnie na opłatę od posiadania psa, nakładaną na mieszkańców bezpośrednio przez gminy.

Podatki pośrednie

Podatków pośrednich, w przeciwieństwie do podatków bezpośrednich, podatnik nie opłaca samodzielnie w Urzędzie Skarbowym. Tego rodzaju podatki są wliczone w koszt nabywanych towarów i usług, w związku z czym opłaty uiszczamy od razu przy nabywaniu danego dobra. Najbardziej znanym podatkiem jest VAT (różne stawki). Drugim podatkiem pośrednim obowiązującym w Polsce jest podatek akcyzowy, którym objęte są m.in.: samochody osobowe, energia elektryczna, alkohol i tytoń – wymienia ekspert z Oficyny Wydawniczej UNIMEX. Trzecim, ostatnim już rodzajem podatku pośredniego w Polsce jest podatek od gier, którym obciążone są podmioty prowadzące działalność hazardową. Częste zmiany w prawie podatkowym, a jednocześnie bardzo rygorystyczne normy w zakresie egzekwowania danin państwowych sprawiają, że podatnicy często zwracają się o pomoc do profesjonalnych księgowych i biur rachunkowych. Z kolei na tych specjalistach ciąży obowiązek stałego dokształcania się i śledzenia zmian w przepisach, przy czym bardzo ważne jest sięganie do rzetelnych i wiarygodnych publikacji.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy