Materiał Partnera

Projekt wykonawczy oświetlenia ulicznego

Projekt wykonawczy oświetlenia ulicznego
Każdego roku w Polsce powstaje tysiące nowych urbanistycznych sieci oświetleniowych. Są one rozstawiane zarówno przy w najważniejszych rejonach miast, jak i też na nowo powstałych osiedlach, czy przy trasach szybkiego ruchu. Ich wzniesienie, zawsze poprzedzane jest tak zwanym studium przedinwstycyjnym, a najważniejszymi elementami dokumentacyjnymi, są projekty montażowe, czy też wykonawcze. Dowiedz się, z czego składają się te drugie!

Projekt budowlany i jego projekt wykonawczy

Projekt budowlany to bardzo szerokie opracowanie rysunkowe, techniczne, obliczeniowe, graficzne oraz opisowe, które stanowi dokumenty formalny danej inwestycji. Jest on również podstawą do uzyskiwania odpowiednich pozwoleń na wszczęcie inwestycji. Jego częścią jest tak zwany projekt wykonawczy, który jest najważniejszym opracowaniem, przy wykonywaniu wszystkich etapów prac – służy do wyboru wykonawcy robót, wykonania danych prac, a także kontroli ich prawidłowości oraz jakości. W przypadku inwestycji stawiania oświetlenia ulicznego, dokument taki powinien bezsprzecznie zawierać: wykaz dokumentów, opis techniczny, część rysunkową, obliczenia, oraz załączniki, w tym np. plan zagospodarowania fundamentów palowych.

Dokumentacja projektu wykonawczego

Wbrew pozorom tworzenie instalacji oświetlenia ulicznego, nie jest wcale takie proste. Wszystkie konstrukcje muszą wyróżniać się bowiem swoją wysoką jakością, trwałością, żywotnością, brakiem usterkowości, odpowiednim bezpieczeństwem energetycznych oraz budowlanym, a także oczywiście funkcjonalnością, pozwalającą m.in. na automatyczne sterowanie światłem, czy też na przekazywanie stałych dostaw prądu. Rozpoczęcie działań związanych z oświetleniem ulicznym, wymaga zatem uzyskania wielu pozwoleń, ekspertyz itd. Ważne są m.in.: warunki przebudowy urządzeń oświetleniowych i inwentaryzacja; zalecenia konserwatorskie (np. w zakresie przebudowy placów, chodników, zjazdów itd.); opinie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, opinie Zakładu wodno-kanalizacyjnego; uzgodnienia Zarządu Dróg Miejskich; uzgodnienia zabezpieczenia kabli trakcyjnych; uzgodnienia zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych; czy np. uzgodnienia przejść pod torowiskiem itp.

Projektant i wykonawca w jednym

Znaczną optymalizację kosztów oraz czasu przeprowadzania inwestycji wykonania oświetlenia ulicznego, gwarantują obecnie rozwiązania, dotyczące wyboru jednego projektanta oraz wykonawcy. Dzisiaj często przetargi wygrywają zatem przedsiębiorstwa takie, jak Firma RAK. Zajmują się zaś działaniami dotyczącymi: linii kablowych i napowietrznych NN i SN; stacji transformatorowych; rozdzielnic, projektów elektrycznych; instalacji elektrycznych; pomiarów elektrycznych; instalacji odgromowych; działań w technologii prac pod napięciem (PPN); przepustów pod drogami; a nawet usług koparkami, podnośnikami koszowymi oraz dźwigami.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy