Materiał Partnera

Przekształcenie spółki. Jak to zrobić?

Przekształcenie spółki. Jak to zrobić?

Spółka to jeden z rodzajów działalności, który może opierać się na statucie lub umowie. Najczęstszym powodem jej powstania jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka ma swoją osobowość prawną i odpowiedzialność. W porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej, w spółce przedsiębiorca nie ponosi pełnej odpowiedzialności za wszystkie zobowiązania. Wybierając najkorzystniejszą formę działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca powinien dokładnie porównać wszelkie dostępne opcje. Czasem zdarza się, iż wybór danej spółki okaże się z różnych względów niekorzystny. W takiej sytuacji można dokonać jej przekształcenia. W jaki sposób przekształcić spółkę?

Plan przekształcenia spółki

Plan przekształcenia spółki jest najważniejszym dokumentem rozpoczynającym proces przekształcania. Plan jest zbiorem wszystkich informacji ekonomiczno – finansowych, które stanowią dowód na to, iż dokonanie przekształcenia jest zasadne i pozwoli na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Plan przekształcenia spółki powinien zostać sporządzony przez jej zarząd lub wszystkich wspólników, którzy prowadzą jej sprawy. Dokument powinien zostać przygotowany w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W przypadku spółek jednoosobowych, potrzebna jest forma aktu notarialnego. Ponadto, plan musi zawierać opinię rewidenta oraz odpowiednie sprawozdania i załączniki.

W jaki sposób przedłożyć plan przekształcenia spółki?

Plan przekształcenia spółki powinien zostać przedłożony wszystkim wspólnikom spółki. Należy to zrobić w dokładnie określonym terminie.

Jak mówi specjalista z Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Andrzeja Paprota na warszawskiej Pradze: Plan należy złożyć do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego, licząc od dnia, w którym ustalono wartość bilansową majątku spółki. Przedłożenie planu można wręczyć zarówno osobiście, jak i wysłać pocztą. Ustawodawca nie precyzuje konkretnej formy. Ważne tylko, aby fakt przedłożenia został odnotowany. Plan powinien także zostać obowiązkowo poddany ocenie biegłego rewidenta.

Firma po przekształceniu spółki

Przekształcenie spółki nie wiąże się z likwidacją spółki dotychczasowej. Spółka przekształcana i przekształcona stanowi cały czas ten sam podmiot. Po przekształceniu powinna zmienić się nazwa spółki. Jeżeli zarząd zdecyduje się na całkowitą zmianę nazwy (pomijając obowiązkową zmianę oznaczenia formy prawnej), przez co najmniej rok od przekształcenia spółka zobowiązana jest podawać dawną nazwę w nawiasie, z dopiskiem: „dawniej”.

Podstawą przekształcenia spółki jest stworzenie odpowiedniego planu w porozumieniu ze wszystkimi wspólnikami lub zarządem. Przekształcenie zawsze musi być zasadne, a także udowadniać, iż przyczyni się do poprawy kondycji finansowej firmy. W trakcie przekształcania spółki z pewnością przyda się pomoc prawna, dzięki której cały proces przebiegnie bez zakłóceń.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy