Artykuł sponsorowany

Przepisy dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń zarządców nieruchomości

Przepisy dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń zarządców nieruchomości
Wspólnoty mieszkaniowe – aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie i właściwą eksploatację danej nieruchomości – powierzają jej zarządzanie wykwalifikowanemu zarządy. Zgodnie z przepisami obowiązującymi po dniu 1 stycznia 2014 roku, zarządzanie nieruchomością nie wymaga licencji zawodowej i jest traktowane jak zwykła działalność gospodarcza. Zarządca nie musi być też osobą fizyczną – może być to osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. Mimo deregulacji, w mocy pozostały dwa podstawowe elementy warunkujące status zarządcy. Po pierwsze, powinien on działać w oparciu o umowę o zarządzanie nieruchomością. Po drugie – co jest przedmiotem naszych rozważań – musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Na jakich zasadach działa ubezpieczenie OC zarządcy?

Ubezpieczenie i zakres jego obowiązywania

Szczegółowe warunki dotyczące obowiązywania ubezpieczenia OC dla zarządy nieruchomości zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z 13 grudnia 2013 r. (Dz.U. z dn. 20 grudnia 2013). Zgodnie z treścią przepisów, ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością, wynikające z działania jak również zaniechania podjęcia czynności. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas oraz wskutek zarządzania. Z postanowień ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wynika też jasno, że ubezpieczenie obejmuje szkody mające charakter deliktowy (tzn. wynikające z czynu niedozwolonego) oraz kontraktowy (wynikające z niewykonania/nienależytego wykonania zobowiązania). Krótko mówiąc, zakres obowiązywania ubezpieczenia OC jest bardzo szeroki. Z ochrony ubezpieczeniowej są w praktyce wyłączone trzy rodzaje szkód – wyrządzone przez ubezpieczonego (zarządcę) osobom bliskim, szkody polegające na zapłacie kar umownych oraz szkody powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów, zamieszek i aktów terroru.

Kogo dokładnie obejmuje obowiązek ubezpieczeniowy?

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlegają zarządcy zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami, zawierający umowy o zarządzanie czyimś mieniem (także spółki i inne podmioty). To znacząca różnica w stosunku do poprzednich przepisów, które odnosiły się bezpośrednio do osób fizycznych wykonujących zawód zarządcy. Osoba fizyczna podlega ubezpieczeniu w sytuacji, gdy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania. Jeśli zaś jest zatrudniona na umowę o pracę, wymóg ten jej nie dotyczy. Wynika to jasno z postanowień kodeksu pracy, zgodnie z którymi pracodawca (zarządca jako podmiot – przyp. red.) ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, działających pod jego nadzorem. Szkody wyrządzone przez te osoby są zatem powiązane z odpowiedzialnością cywilną zarządcy i wchodzą w zakres jego ubezpieczenia OC – objaśnia przedstawiciel poznańskiej firmy Adminion Nieruchomości, oferujące usługi sprawnego zarządzania nieruchomościami.

Obowiązywanie ubezpieczenia i suma gwarancyjna

Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zachodzi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności, związanych z zarządzaniem daną nieruchomością (może to być przykładowo dzień rozpoczęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o zarządzanie). Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń mających miejsce w okresie obowiązywania ubezpieczenia wynosi równowartość 50 tysięcy euro. Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu zarządzania nieruchomościami bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia podlega karze pieniężnej w wysokości od czterokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie.

Zmiany w umowie ubezpieczenia, a odpowiedzialność zarządcy

Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania strony umowy o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia oraz o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia. Jeżeli zarządca nieruchomości nie dopełni tego obowiązku, strona umowy o zarządzanie nieruchomością (po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej zarządcy nieruchomości do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania) ma prawo wypowiedzieć umowę o zarządzanie nieruchomością ze skutkiem natychmiastowym.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Dbamy o Twoją prywatność

W naszym serwisie używamy plików cookies (tzw. ciasteczek), które zapisują się w przeglądarce internetowej Twojego urządzenia.

Dzięki nim zapewniamy prawidłowe działanie strony internetowej, a także możemy lepiej dostosować ją do preferencji użytkowników. Pliki cookies umożliwiają nam analizę zachowania użytkowników na stronie, a także pozwalają na odpowiednie dopasowanie treści reklamowych, również przy współpracy z wybranymi partnerami. Możesz zarządzać plikami cookies, przechodząc do Ustawień. Informujemy, że zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Zaawansowane ustawienia cookies

Techniczne i funkcjonalne pliki cookie umożliwiają prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Wykorzystujemy je w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego wyświetlania strony. Dzięki nim możemy ulepszyć usługi oferowane za jej pośrednictwem, na przykład dostosowując je do wyborów użytkownika. Pliki z tej kategorii umożliwiają także rozpoznanie preferencji użytkownika po powrocie na naszą stronę.

Analityczne pliki cookie zbierają informacje na temat liczby wizyt użytkowników i ich aktywności na naszej stronie internetowej. Dzięki nim możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Pozwalają nam zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po niej i jakimi informacjami są zainteresowani. Dzięki temu możemy lepiej dopasować stronę internetową do potrzeb użytkowników oraz rozwijać naszą ofertę. Wszystkie dane są zbierane i agregowane anonimowo.

Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania reklam dopasowanych do preferencji użytkownika. Mogą być ustawiane przez nas lub naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony. Umożliwiają rozpoznanie zainteresowań użytkownika oraz wyświetlanie odpowiednich reklam zarówno na naszej stronie, jak i na innych stronach internetowych i platformach społecznościowych. Pliki z tej kategorii pozwalają także na mierzenie skuteczności kampanii marketingowych.