Materiał Partnera

Reiss Motivation Profile jako pomoc dla osób pracujących

Reiss Motivation Profile jako pomoc dla osób pracujących

Prof. Steven Reiss dowodzi, że nie ma czegoś takiego jak brak motywacji. Ludzkie potrzeby są uniwersalne, jednak różnią się pod względem hierarchii ważności, co ma istotny wpływ na zachowanie i podejmowanie decyzji. Reiss Motivation Profile obrazuje tę hierarchię i znajduje zastosowanie nie tylko w życiu osobistym, ale i zawodowym. Czym zatem jest Reiss Motivation Profile i jak może pomóc osobom pracującym?

Co to jest Reiss Motivation Profile?

Reiss Motivation Profile (w skrócie RMP) to narzędzie psychometryczne opracowane przez profesora Stevena Reissa w 1998r., którego głównym założeniem jest określenie osobowości człowieka. Opiera się na 16 podstawowych motywatorach, m.in. takich jak rodzina, relacje społeczne, ciekawość, władza, porządek, idealizm, romans czy gromadzenie. Kwestionariusz RMP składa się ze 128 pytań. Odpowiedzi na pytania pokazują, przez pryzmat których wartości badana osoba postrzega rzeczywistość. Motywatory życiowe są względnie stałe w czasie, co oznacza, że nie ma potrzeby powtórnego przeprowadzenia badania.

Metoda Reiss Motivation Profile została zweryfikowana naukowo i spełnia wszystkie tzw. kryteria dobroci, jakie obowiązują testy psychometryczne: obiektywność, rzetelność, standaryzacja, normalizacja, trafność i adaptacja. Posiada normy ułatwiające interpretację wyników, jednak do prawidłowego przeprowadzenia badania niezbędne jest skorzystanie z usług profesjonalistów bądź odpowiednie przeszkolenie - informuje specjalista z Pracowni Badania Potencjału TalentMap w Warszawie.

Zastosowanie Reiss Motivation Profile gwarancją sukcesu w życiu zawodowym

Dzięki metodzie RMP, która obrazuje nasze możliwości i motywację wewnętrzną, możemy osiągnąć spełnienie zawodowe. O motywacji wewnętrznej mówimy wtedy, kiedy podejmujemy działanie bez potrzeby otrzymywania zewnętrznych nagród, ponieważ już sama aktywność na danym polu jest dla nas nagrodą. Doprecyzowanie naszych mocnych stron oraz tego, co lubimy robić, sprawia, że o wiele łatwiej nam się zaangażować. Ponadto RMP poprawia naszą samoświadomość, dzięki czemu podejmujemy decyzje bardziej spójne z naszymi potrzebami i pozwala bardziej efektywnie wykorzystywać nasze indywidualne zasoby. Reiss Motivation Profile jest nieocenioną pomocą, gdy mamy problemy z realizacją zamierzonych celów, chcemy poprawić naszą umiejętność porozumiewania się z innymi lub rozważamy przebranżowienie się.

Jak Reiss Motivation Profile pomaga w zarządzaniu

RMP ułatwia stworzenie warunków pracy tak, aby uwolnić wewnętrzną motywację pracowników, co jest kluczem do sukcesu w biznesie. Umiejętność komunikacji z zespołem i budowanie relacji ułatwi współpracę między działami i może zapobiec powstawaniu konfliktów. Dodatkowo RMP pozwala lepiej poznać swoich pracowników i ich mocne strony, dzięki czemu łatwiej będzie przydzielać im zadania zgodnie z ich predyspozycjami i podejmować trafniejsze decyzje interpersonalne.

Reiss Motivation Profile a proces rekrutacyjny

Zastosowanie metody Reiss Motivation Profile pozwala na podejmowanie trafniejszych decyzji personalnych i obniżenie kosztu związanego z procesem rekrutacyjnym i wdrożeniem pracownika. Możemy precyzyjnie zdefiniować wymagania w stosunku do potencjalnych pracowników i zwiększyć szansę na znalezienie odpowiedniego kandydata. Należy pamiętać, że pracownika ocenia się nie tylko przez pryzmat jego kompetencji, ale i osobowości, która jest stała w czasie i właśnie RMP jest w stanie doskonale ją sprecyzować.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy