Materiał Partnera

Rodzaje systemów klimatyzacji

Rodzaje systemów klimatyzacji
Klimatyzację definiujemy jako proces kształtowania parametrów powietrza w celu wytworzenia odpowiedniego mikroklimatu. Zależy nam na osiągnięciu optymalnej dla nas temperatury, wilgotności i czystości powietrza. Przemiany pozwalające na osiągnięcie odpowiednich parametrów powietrza są realizowane w centralach klimatyzacyjnych lub częściowo dzięki urządzeniom typu split, lub klimatyzatorom monoblokowym. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Klimatyzatory monoblokowe

Analizę systemów rozpoczniemy od klimatyzatorów monoblokowych, które są najprostszym systemem klimatyzacji częściowej. W obudowie klimatyzatora znajduje się parownik i skraplacz, a także sprężarka, zawór rozprężny oraz dwa wentylatory, stąd nazwa „monoblokowy”. Czynnik roboczy, który krąży w obiegu wewnętrznym, odbiera ciepło z pomieszczenia (mamy tu do czynienia z odparowaniem czynnika na parowniku) i usuwa je na zewnątrz (skraplając się na skraplaczu). Nie możemy mówić tu o klimatyzacji pełnej, ponieważ klimatyzator monoblokowy pozwala nam kontrolować wyłącznie temperaturę w pomieszczeniach.

Klimatyzatory typu split i multi-split

Klimatyzatory typu split działają podobnie jak klimatyzatory monoblokowe, przy czym składają się one z dwóch jednostek. Jednostka wewnętrzna, wyposażona w parownik i wentylator, schładza powietrze w pomieszczeniu, natomiast jednostka zewnętrzna, wyposażona w sprężarkę i skraplacz odprowadza ciepło. Do wyboru mamy kilka wariantów klimatyzatorów typu split:
  • klimatyzatory ścienne,
  • klimatyzatory kasetonowe,
  • klimatyzatory kanałowe,
  • klimatyzatory skrzynkowe.
Jak można łatwo domyślić się po nazwie, systemy multi-split to systemy, które składają się z jednej jednostki zewnętrznej i kilku jednostek wewnętrznych. Systemy bardziej zaawansowane, wyposażone w pompę ciepła i właściwe sterowniki, umożliwiają więc chłodzenie lub grzanie różnych pomieszczeń w tym samym czasie.

Centrale klimatyzacyjne

Znacznie bardziej rozbudowanymi systemami klimatyzacji są układy z centralami klimatyzacyjnymi. Pozwalają one regulować temperaturę i wilgotność powietrza, a także przez system filtrów utrzymywać powietrze w czystości. Jak dowiadujemy się w serwisie klimatyzatorów YogiCo spod Warszawy, centrale klimatyzacyjne możemy podzielić na kilka sposobów. Ze względu na miejsce, w którym umieszczana jest centrala, wyróżniamy centrale wewnętrzne i zewnętrzne. Kolejny podział to podział ze względu na typ konstrukcji – mamy do wyboru centrale blokowe lub kontaktowe. Każda centrala klimatyzacyjna składa się z kilku zaawansowanych sekcji: filtracyjnej, pierwotnej i wtórnej nagrzewnicy, chłodnicy, wymiennika odzysku ciepła, komory mieszania, komory nawilżania, zraszania oraz wentylatorów. Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji klimatyzacji centralnej to zadanie dla doświadczonego fachowca, który na podstawie wielkości obciążenia chłodniczego w poszczególnych pomieszczeniach przyjmie koncepcję budowy systemu. Dopiero kolejny etap to wybór odpowiedniej centrali klimatyzacyjnej.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy