Materiał Partnera

Rola wyposażenia medycznego w jakości świadczonych usług medycznych

Rola wyposażenia medycznego w jakości świadczonych usług medycznych
Obecnie w służbie zdrowia mamy do czynienia z jasnymi standardami, jakie placówki medyczne powinny spełniać. Dostosowanie się do obowiązujących norm jest warunkiem uzyskania akredytacji szpitala, podpisywania czy przedłużania umów ZOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także konkurencyjności placówki, w przypadku usług medycznych w sektorze prywatnym.

Kryteria oceny jakości usług medycznych

Na temat sposobów pomiaru jakości usług medycznych powstało wiele prac naukowych. Głównym zadaniem specjalistów było ustalenie, jakie czynniki mają największy wpływ na zadowolenie pacjenta, co jest najważniejszym wskaźnikiem oceny jakości świadczonych usług. Wieloletnie prace podparte licznymi badaniami ankietowymi wśród pacjentów, pozwoliły wyróżnić 3 najważniejsze grupy kryteriów oceny. Pierwszym i najważniejszym z punktu widzenia pacjenta (ale także personelu placówki medycznej) jest kryterium struktury, które odnosi się do czynników umożliwiających pracownikom placówki leczniczej wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi standardami i stanem wiedzy medycznej. Kryterium struktury odnosi się więc do infrastruktury medycznej, czyli o gólnego wyposażenia obiektu i poszczególnych pomieszczeń; zasobów materialnych, czyli specyficznie wyposażenia technicznego, takiego jak sprzęt i aparatura medyczna; zasobów ludzkich, czyli dostępności wystarczająco dużego zespołu wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia. Kolejnym punktem odniesienia podczas oceny jakości usług medycznych są kryteria procesu, które dotyczą wszystkich działań wokół pacjenta na każdym etapie leczenia, z uwzględnieniem zarówno obsługi administracyjnej, pielęgniarskiej, jak i zabiegów lekarskich. Kryterium wyniku natomiast odnosi się do osiąganych rezultatów leczenia.

Infrastruktura i zasoby materialne

Zaplecze materialne placówki medycznej można podzielić na dwa obszary, z czego pierwszy, czyli infrastruktura, ma większe znaczenie dla pacjentów, zaś wyposażenie techniczne odgrywa dużą rolę w pracy personelu, co również przekłada się na stopień satysfakcji z obsługi chorych. Dlatego propozycja firmy INMED-Karczewscy obejmuje zarówno fachowe doradztwo od etapu projektowania po instalację i montaż wyrobów medycznych. INMED dostarcza wyroby medyczne, w tym kompleksowe systemy rurociągowe dla gazów medycznych, jednostki zaopatrzenia medycznego, wyposażenie bloków operacyjnych oraz sal intensywnej terapii oraz osprzęt stanowiskowy. W ofercie posiadają najszerszą z dostępnych na rynku gamę paneli nadłóżkowych , stanowiących element wyposażenia sal chorych, które nie tylko gwarantują najwyższą funkcjonalność i wygodę obsługi chorych, ale też ogólny komfort korzystającego z nich pacjenta np. panel MERYcomfort. Podsumowując, rola wyposażenia medycznego dla jakości świadczonych usług jest nie do przecenienia. Sprawność, bezpieczeństwo i innowacyjność sprzętu medycznego w placówce zdrowotnej z jednej strony wpływa bezpośrednio na ocenę usług medycznych przez pacjenta, z drugiej zaś, jego obecność jest czynnikiem niezbędnym dla personelu, umożliwiając świadczenie profesjonalnych i zgodnych ze standardami usług leczniczych na najwyższym poziomie.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy