Materiał Partnera

Różnice między księgowością pełną a uproszczoną

Różnice między księgowością pełną a uproszczoną

Zakładając i prowadząc firmę, musisz zdecydować, jaki rodzaj księgowości będziesz prowadzić. Małe i średnie firmy mogą wybrać metodę uproszczoną bądź pełną. Ta druga opcja jest obligatoryjna dla większych przedsiębiorstw. Właściwy sposób prowadzenia rozliczeń pomoże Ci efektywnie zarządzać finansami. Przyjrzyjmy się zatem różnicom w sposobach księgowania.

Księgowość uproszczona

Uproszczona księgowość opiera się na dosyć prostym systemie gromadzenia i rozliczania danych księgowych. Można ją zlecić w biurze rachunkowym bądź wykonywać samodzielnie. Istnieją trzy podstawowe metody jej prowadzenia:

  • Księga Przychodów i Rozchodów – jest to najpopularniejsza forma rozliczeń. Polega na bieżącej ewidencji wszystkich przychodów i wydatków. Formę tę mogą stosować osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i wybrały opodatkowanie na zasadach ogólnych bądź podatek liniowy. Z KPiR mogą również skorzystać spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 mln euro.
  • Karta Podatkowa – jedna z najprostszych metod prowadzenia księgowości. Wysokość podatku ustalana jest przez Urząd Skarbowy na podstawie zakresu i rodzaju prowadzonej działalności, liczby pracowników oraz miejscowości, w której dana firma działa. Zwykle nie jest to duża kwota, jednakże regularne opłacanie podatku, bez względu na kondycję finansową firmy, jest obligatoryjne. Istnieje również wiele ograniczeń dotyczących możliwości  skorzystania z tej formy, można ją zastosować tylko spełniając określone warunki. Warto tu podkreślić, iż osoby rozliczające się w ten sposób, zwolnione są z prowadzenia ksiąg, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania zeznań podatkowych.
  • Ryczałt ewidencjonowany – w tym wypadku płacony jest podatek od przychodu i nie ma możliwości pomniejszania go o koszty uzyskania. Istnieją tu określone stawki ryczałtowe, zaczynające się na poziomie 5%, a kończące na 17%. Ta forma również obwarowana jest spełnieniem pewnych warunków i nie każdy przedsiębiorca może z niej skorzystać.

Księgowość pełna

Jest to bardzo szczegółowy i skomplikowany sposób prowadzenia księgowości, polegający na gromadzeniu wszelkich danych finansowych. W tym wypadku obsługą rozliczeń zajmują się zwykle biura rachunkowe, zatrudniające specjalistów o odpowiedniej wiedzy podatkowej, takie jak K & K Kancelaria Księgowo-Podatkowa w Bielsku-Białej. Pełnej księgowości podlegają spółki cywilne, spółki handlowe oraz osoby fizyczne, jak również spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro. Najważniejszym zadaniem dla biura jest obliczanie należnego podatku, ale to nie jedyna jego rola. Prowadzone są również księgi rachunkowe, w których skład wchodzą:

  • księga główna wraz z zestawieniem obrotów i sald jej kont,
  • księgi pomocnicze wraz z zestawieniem sald ich kont,
  • inwentarz składników aktywów oraz pasywów,
  • dziennik.

Dzięki prowadzeniu tej formy księgowości, możliwa jest pełna kontrola finansowa w firmie. Pozwala to na lepsze zarządzanie zasobami i tworzenie prognoz dotyczących przyszłości.

Zapytaj eksperta

Jeżeli zastanawiasz się, który sposób rozliczania jest dla Ciebie odpowiedni, skorzystaj z usług księgowych. Dostaniesz dokładną ocenę swojej sytuacji oraz poradę, która forma będzie dla Ciebie najbardziej korzystna. Taka inwestycja może być znacznie bardziej opłacalna niż uiszczanie zbyt wysokich podatków.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy