Artykuł sponsorowany

Różnice pomiędzy spedycją a transportem

Różnice pomiędzy spedycją a transportem
Pojęcia spedycji i transportu wiele osób stosuje zamiennie, błędnie sądząc, że mają one takie samo znaczenie. W rzeczywistości spedycja i transport to dwa zupełnie różne procesy, w których skład wchodzą inne czynności. Dopiero połączenie ich ze sobą daje bardzo szerokie pojęcie logistyki, która kompleksowo zajmuje się przemieszczaniem towarów. Czym więc różni się spedycja od transportu?

Spedycja – koordynacja i organizacja przemieszczania towarów

Spedycja to pojęcie znacznie szersze od transportu. W jej skład wchodzi szereg czynności, których celem jest możliwość przewozu określonych towarów z jednego miejsca w drugie. Spedycja zajmuje się zarówno przemieszczaniem towarów w obrębie jednego kraju, jak i ich dostarczania poza granice danego państwa. Zajmuje się także koordynacją całego procesu przemieszczania towarów, a do jej zadań należy przede wszystkim przyjmowanie zleceń od klientów na przewóz ich dóbr, zawieranie z nimi umów oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji transportowej. W skład takiej dokumentacji wchodzą listy przewozowe, które określają rodzaj przewożonego towaru, jego wagę, nadawcę oraz odbiorcę. W skład zadań należących do spedycji wchodzi także właściwa organizacja transportu, a więc doboru odpowiedniego środka transportu, segregacja poszczególnych przesyłek oraz obsługa kierowców. Spedycja obejmuje także zarządzenie powierzchnią magazynową, na której składowane są towary, ich przyjmowaniem od klientów oraz całym procesem ich nadawania. Jednak wiele firm spedycyjnych oferuje też usługi transportowe – jedną z nich jest przykładowo firma spedycyjno-transportowa Atak.

Transport – fizyczne przemieszczanie towarów

W przeciwieństwie do spedycji, transport obejmuje tylko sam fizyczny przewóz konkretnych towarów z jednego miejsca w drugie. Transport towarów może być prowadzony na różne sposoby. Może bowiem przebiegać drogą lądową z wykorzystaniem samochodów dostawczych oraz pociągów, drogą morską przy użyciu statków i okrętów oraz drogą powietrzną, którą obsługują samoloty. W wielu przypadkach, zwłaszcza, kiedy dana firma ma dostarczyć towary poza granice swojego kraju, transport może być także podzielony na etapy i obsługiwany przez kilka różnych środków transportu. Bez względu na wybrany środek transportu, samo pojęcie transportu jest więc zdecydowanie węższe i obejmuje sobą znacznie mniejszy zakres czynności, niż ma to miejsce w przypadku spedycji. Dopiero połączenie obu tych działań, a więc tego wszystkiego, co wchodzi w skład spedycji oraz transportu, daje bardzo pojemne pojęcie logistyki, która zajmuje się kompleksowym przewozem towarów, usług, a nawet ludzi.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy