Materiał Partnera

Specyfikacja zawodu komornika sądowego

Specyfikacja zawodu komornika sądowego
Zawód komornika sądowego jest bardzo wymagający – nie tylko pod względem znajomości prawa, ale również obciążeń psychologicznych. Ciężkie sprawy i niełatwe procesy egzekucyjne przeprowadzane są tylko przez najlepszych specjalistów związanych z działaniami windykacyjnymi i innymi obowiązkami komorniczymi. Warto pamiętać, że komornicy sądowi są bardzo przydatni, bez nich wielokrotnie nie można byłoby dokonać czynności związanych z wymierzeniem sprawiedliwości.

Zawód komornika

W Polsce zawód komornika – jego kompetencje, wymagania i funkcje – określają dwa akty prawne: ustawa o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeks postępowania cywilnego. Warto pamiętać, że komornicy sądowi są funkcjonariuszami publicznymi, funkcjonującymi przy sądach rejonowych, dlatego nie działają we własnym interesie, ale w interesie ogółu – ich działania mają doprowadzić do wymierzenia sprawiedliwości. Warto dodać, że w Polsce każdego roku przeprowadzanych jest kilka milionów spraw egzekucyjnych! Bez takich kancelarii komorniczych jak Żołnowska Hanna. Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym nie byłoby to możliwe.

Zakres działań komornika

Do zadań komornika należy głównie świadczenie usług windykacyjnych po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądowego. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego osoba z uprawnieniami komornika może dokonać windykacji na różne sposoby: zajęcie ruchomości, zajęcie nieruchomości, windykacja ze środków pieniężnych z konta bankowego, windykacja wynagrodzenia za pracę, a także innych praw majątkowych. Warto pamiętać, że sposób określa wierzyciel, a komornik proponuje rozwiązanie najmniej niekorzystne dla dłużnika. Komornik sądowy dokonuje również licytacji nieruchomości i ruchomości, a także doręczanie protestów, obwieszczeni, zażaleń, czy zawiadomień sądowych. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=CTpWCzTA7AM[/embed]

Działania windykacyjne

Działania windykacyjne mogą być przeprowadzone w sposób polubowny – ugoda pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem – lub sądowy. W przypadku windykacji sądowej to sąd wyznacza tytuł egzekucyjny, które jest podstawą uzyskania odpowiedniego mienia dłużnika – ważne jest tak zwane postępowanie klauzulowe, które określa prawomocność orzeczenia. Dopiero w kolejnym etapie komornik sądowy przechodzi do postępowania egzekucyjnego, które określa sposób jego działania. Przy egzekucji z ruchomości – częsta forma ściągania należności – bardzo ważny jest protokół zajęcia ruchomości, w którym podane musi zostać to, jaka ruchomość zostanie zajęta, a także jaka jest jej wartość. W sytuacjach spornych dane mienie wycenia biegły sądowy rzecznik majątkowy.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy