Materiał Partnera

Sposoby zagospodarowywania odpadów drzewnych

Sposoby zagospodarowywania odpadów drzewnych

Drewno jest materiałem o bardzo szerokim zastosowaniu w wielu różnych branżach i dziedzinach gospodarki. Z jego przetwórstwem, niezależnie od rodzaju produktu końcowego, nierozerwalnie wiąże się powstawanie odpadów drzewnych w postaci zrębka, zrzyn czy trocin. Do niedawna odpady drzewne przeznaczane były do utylizacji, jednakże jest sposób na to, aby móc je jeszcze wykorzystać. Jakie są możliwości wykorzystania biomasy drzewnej?

Drugie życie drewna, czyli na co można przeznaczyć biomasę drzewną?

Trociny, zrębki, zrzyny tartaczne – ich ponowne wykorzystanie ma tym większe znaczenie, im więcej zakład ich produkuje. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, w tym także przedsiębiorców oraz producentów, skutkuje poszukiwaniem przez nich metod wykorzystania tychże odpadów w sposób ekonomiczny, ekologiczny i efektywny. Zapotrzebowanie na nieprzetworzone odpady drzewne nie jest na tyle duże, aby można było wykorzystać 100% generowanego w przetwórstwie drzewnym odpadu. Trociny i zrębki są ważnym materiałem w szkółkach i ogrodach, gdzie służą jako cenny nawóz organiczny. Dobrym pomysłem jest również ich sprzedaż firmom produkującym ściółki dla zwierząt lub poszukać chętnych na zakup biomasy w stadninach koni.

Najczęściej spotykanym sposobem na zagospodarowanie odpadów drzewnych jest jednak ich przetworzenie na pellet. Dlaczego? Pellet drzewny jest pożądaną alternatywą dla paliw kopalnych. Biorąc pod uwagę coraz surowsze przepisy dotyczące sposobu ogrzewania, popularność pelletu, jako wartościowego, kalorycznego i ekologicznego biopaliwa stale rośnie. Ponadto, jak zaznacza ekspert firmy COMERC, zaopatrujący producentów pelletu w profesjonalne maszyny i urządzenia do jego produkcji, przedsiębiorstwo, które przetwarza biomasę drzewną na pellet, jest w stanie, obok sprzedaży produktu końcowego swojej produkcji, również całkowicie pokryć własne zapotrzebowanie na źródło ciepła

Jak przerobić odpady drzewne na pellet?

Proces technologiczny produkcji pelletu jest stosunkowo mało skomplikowany, jednak, aby w sposób bezpieczny, ekologiczny i ekonomiczne opłacalny produkować dobrej, jakości pellet należy tenże proces dokładnie poznać, nauczyć się go. Produkcja pelletu na większą, przemysłową skalę wymaga zakupu profesjonalnej linii produkcyjnej do pelletu. Na rynku funkcjonują firmy, które zajmują się ich projektowaniem, budową oraz montażem. Dzięki temu taką linię produkcyjną można bez problemu dopasować do indywidualnych potrzeb inwestora, surowca, jakim on dysponuje oraz uwarunkowań lokalowych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy