Materiał Partnera

Wybór formy opodatkowania przedsiębiorstwa. Co wziąć pod uwagę?

Wybór formy opodatkowania przedsiębiorstwa. Co wziąć pod uwagę?

Przed założeniem działalności gospodarczej musimy zmierzyć się z szeregiem wyzwań oraz podjęciem wielu ważnych decyzji. Jedną z nich jest sposób, w jaki będziemy obliczali przyszłe zobowiązania publiczno-prawne. Decyzja ta poniesie za sobą poważne konsekwencje finansowe, dlatego dobrze jest ją odpowiednio przemyśleć. W niniejszym artykule opisujemy, co należy wziąć pod uwagę, decydując się na konkretną formę opodatkowania w firmie?

Istniejące formy opodatkowania przedsiębiorstwa

Wypełniając wniosek o uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, musimy zaznaczyć jaką formę opodatkowania wybierzemy. W Polsce można rozliczać się według jednej z czterech form opodatkowania, a są to:

  • skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

Zapytaliśmy pracownika Lublińskiego biura rachunkowego o to, od czego powinien być uzależniony wybór jednej z tych poszczególnych form opodatkowania? Powiedział nam, że determinanty są trzy. Przede wszystkim powinniśmy zastanowić się nad tym, jaką wysokość planowanych dochodów będziemy uzyskiwać (i nie wolno jej mylić z przychodem). W świetle polskiego prawa jeżeli nie będziemy uzyskiwać dochodu wyższego niż 85 528 złotych, to zapłacimy podatek w wysokości 17%. Jeżeli jednak przekroczymy tę kwotę, to zapłacimy 32% podatku od nadwyżki – w takich przypadkach rozsądne może wydawać się skorzystanie z liniowej skali podatkowej. Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest rozwiązaniem dobrym dla osób, które mają wysokie koszty uzyskania przychodu. Właśnie ów stosunek kosztów do uzyskiwanych przychodów winien być drugim kryterium wyboru. Trzecim powinno być rozeznanie tematu związanego z ulgami czy rozliczeniami wspólnymi. Wszystkie aspekty omówione powyżej będą skutkowały tym, ile faktycznie będziemy musieli oddawać do Skarbu Państwa z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych.

Bazując na powyższej wypowiedzi dostarczenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która z form podatkowych jest najlepsza, może być trudne, ponieważ to wszystko zależy od wielu czynników. Dlatego jeżeli mamy wątpliwości co do formy opodatkowania, to dobrze gdybyśmy skorzystali z usług zaufanego biura rachunkowego, które specjalizuje się w dostarczaniu pomocy przy zakładaniu firmy. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że jako przyszli przedsiębiorcy będziemy ponosić bezwzględną odpowiedzialność za wszelkie uchybienia, a błędy wynikające z nieznajomości przepisów mogą rzutować na wyniki finansowe w całym roku obrotowym.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy