Materiał Partnera

Zadbaj o swoją przyszłość z ubezpieczeniem inwestycyjnym

Zadbaj o swoją przyszłość z ubezpieczeniem inwestycyjnym
Każdy z nas pragnie być przygotowany na najgorsze. Nagły wypadek prowadzący do kalectwa, przewlekła choroba lub śmierć nie muszą jednak pozbawić naszych bliskich bezpieczeństwa finansowego, jeśli zdecydujemy się opłacać polisę ubezpieczeniową. Zwykłe ubezpieczenie można ponadto połączyć z inwestycją wolnego kapitału i stale pomnażać oszczędności, co fachowo nazywane jest opcją unit-linked. Jak dokładnie działa ubezpieczenie inwestycyjne?

Charakterystyka ubezpieczenia inwestycyjnego

Ubezpieczenie inwestycyjne, zwane również ubezpieczeniem oszczędnościowym, ubezpieczeniem na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym lub opcją unit-linked, jest specyficznym rodzajem umowy zawieranej z ubezpieczycielem. Część składki przeznacza się bowiem na ochronę ubezpieczeniową w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń losowych, część zaś inwestowana jest w fundusze kapitałowe wskazane przez ubezpieczyciela.
Zainwestowane oszczędności mogą po kilku lub kilkunastu latach posłużyć jako wkład własny w zakup mieszkania, dodatkowe fundusze emerytalne lub środki na edukację dzieci – zachęca przedstawiciel Agencji Ubezpieczeniowej Profit w Łodzi.
Składkę można wnosić systematycznie lub jednorazowo wpłacić zgromadzony kapitał. Ubezpieczenie inwestycyjne może być bardziej dochodowe niż lokata, ponieważ zapewnia korzyści prawno-podatkowe, tj. odroczenie podatku Belki, anulowanie podatku od spadków i darowizn oraz ograniczenie egzekucji sądowej i komorniczej. Inwestycja w fundusze kapitałowe wiąże się również z ryzykiem inwestycyjnym, o którym nie należy zapominać, podpisując umowę ubezpieczenia.

Ryzyko inwestycyjne

Każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości włożonego kapitału. Przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy ubezpieczenia na życie z UFK należy rozważyć nasz stopień ryzyka i zapytać o wszystkie ponoszone opłaty. Do głównych kategorii ryzyka należą m.in. ryzyko cen akcji, ryzyko walutowe, ryzyko zawieszenia notowań jednostki funduszu, ryzyko inflacji lub zmian politycznych. Należy ponadto upewnić się, że znamy wszystkie koszty związane z inwestowaniem naszego kapitału. Zaliczają się do nich opłata aktywacyjna, pobierana za wciągnięcie składki do ogólnej puli kapitału, opłata za zarządzanie kontem i UFK, naliczana od całościowej kwoty oszczędności oraz rozliczne opłaty operacyjne oraz opłaty za przewalutowanie i konwersję jednostek. Należy zatem dokonać dokładnych obliczeń, by mieć pewność, że ubezpieczenie inwestycyjne przyniesie spodziewane zyski.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy