Artykuł sponsorowany

Założenie nowej firmy. Od czego zacząć?

Założenie nowej firmy. Od czego zacząć?

Założenie własnej firmy jest dziś łatwiejsze niż kiedyś. Wystarczy dopełnić kilku formalności, by stać się przedsiębiorcą i pracować wreszcie „na swoim”. Fachową pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oferują też biura rachunkowe. Rada specjalisty może być przydatna np. przy wyborze formy prawnej dla firmy czy optymalnej formy opodatkowania. 

Spółka czy może jednoosobowa działalność?

Jedną z pierwszych ważnych decyzji, jaką musi podjąć przyszły przedsiębiorca, jest wybór formy prawnej dla swojej firmy. Najprostszą dostępną opcją jest jednoosobowa działalność gospodarcza, zdecydowanie rzadziej początkujący przedsiębiorcy decydują się na założenie spółki cywilnej czy osobowej. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania poszczególnych form działalności znaleźć można m.in. w Ustawie Prawo przedsiębiorców oraz w Kodeksie cywilnym. W przypadku, gdy firma jest zakładana przez wspólników, czyli więcej niż jedną osobę, najczęściej wybierana jest na początek forma prawna spółki cywilnej.

Podatki – co warto wiedzieć?

Kolejnym obowiązkowym krokiem przy zakładaniu firmy jest wybór dla niej formy opodatkowania. Jak łatwo się domyślić, obowiązek płacenia podatków jak najbardziej dotyczy przedsiębiorców i ich obciążenia podatkowe wyglądają trochę inaczej niż np. w przypadku osób pracujących „na etacie”. Wśród kilku dostępnych opcji są tu: PIT na zasadach ogólnych (stawki 18% i 32%), PIT liniowy (jednolita stawka 19%), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (podatek opłacany tylko od przychodu dostępny dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych) oraz karta podatkowa (najprostsza forma opodatkowania przedsiębiorców, jednak niedostępna dla wszystkich firm).

Rejestracja w CEIDG i ZUS

Niestety, przy zakładaniu firmy nie sposób uniknąć dopełniania obowiązkowych formalności. Jedną z nich jest wniosek o wpis do CEIDG, czyli do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić również online. Dane, które trzeba podać w takim wniosku, to m.in. adres firmy, NIP, PESEL, kod działalności, adres e-mail, wybraną formę opodatkowania, datę rozpoczęcia działalności oraz dane rachunku bankowego firmy. Wygodną opcją jest możliwość jednoczesnego złożenia wniosku o rejestrację do CEIDG ze zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS i naczelnika urzędu skarbowego. Jak podpowiada też nasz ekspert z Biura Rachunkowo-Księgowego Plus, w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego składany jest formularz ZUS ZUA, natomiast przy samym ubezpieczeniu zdrowotnym: formularz ZUS ZZA.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy