Materiał Partnera

Zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach

Zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach
Prace na rusztowaniach wymagają wyjątkowej ostrożności. Wąska przestrzeń i duża wysokość to niesprzyjające warunki robocze, które stwarzają ryzyko wystąpienia wielu groźnych wypadków. Aby zniwelować je do minimum, każdy pracownik powinien obrać za priorytet ochronę własnego zdrowia i życia. Bezpieczeństwo pracy na konstrukcjach rusztowań regulują ogólne przepisy BHP oraz poszczególne rozporządzenia ministerialne.

Praca na rusztowaniach, a przepisy

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszące się do placów budów są wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 IX 1997 r. ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). § 109 ust. 1 dokładnie opisuje reguły pracy na rusztowaniach. Zgodnie z przyjętymi tam wytycznymi, do podstawowych zasad BHP należą zabezpieczenie dojścia do stanowiska pracy oraz odpowiednie przygotowanie konstrukcji rusztowań – sprawdzenie ich wartości użytkowej pod względem stabilności i wytrzymałości oraz dokonanie obligatoryjnego odbioru technicznego. W nieco szerszym zakresie, kwestię bezpieczeństwa na rusztowaniach poruszają również rozporządzenia Ministrów Gospodarki i Infrastruktury.

Kontrola stanu technicznego rusztowań

Każde profesjonalne rusztowanie powinno przejść kompleksową kontrolę stanu technicznego. Należy zwrócić uwagę na stabilność konstrukcji oraz jej wytrzymałość na obciążenia budowlane. Tylko rusztowania o trwałej podstawie i nienaruszalnym położeniu zapewnią bezpieczeństwo pracownikom, którzy poruszają się po nich w bardzo ciężkim oprzyrządowaniu, przymocowani do linek bezpieczeństwa. Potwierdzenie jakości rusztowań stanowi odbiór techniczny, który powinien być sfinalizowany wpisem w dzienniku budowy. Z wymienionych względów, rusztowań warto poszukiwać jedynie u zaufanych dostawców. Usługi wynajmu i montażu takich konstrukcji świadczy renomowana firma Euro-Rusztowania.

Zabezpieczanie środowiska pracy

Samo rusztowanie to nie wszystko. Także obszar pracy na rusztowaniach musi sprostać powszechnie przyjętym normom bezpieczeństwa. Powierzchnie znajdujące się powyżej metra nad gruntem lub podłogą powinny zostać otoczone przez co najmniej 1,1-metrowe barierki, używane m.in. w charakterze poręczy. Dodatkowy bufor bezpieczeństwa stanowią krawężniki (minimum 0,15 m wysokości) oraz poprzeczki rozpostarte pomiędzy krawężnikiem a poręczą. Oczywiście obecność zabezpieczeń nie zwalnia pracownika z zachowania szczególnej ostrożności. Powinien on unikać wychylania się poza barierki i obrys urządzenia, na którym stoi, a zadana praca nie powinna wymuszać na nim opisanych działań.

Ochrona osobista pracownika

Wielu nieszczęśliwych wypadków można uniknąć, będąc na nie przygotowanym. Sama wiedza jednak nie wystarcza. Konieczne są również odpowiednie sprzęty i narzędzia. Z tego względu każdy pracownik na rusztowaniach powinien być zaopatrzony w akcesoria chroniące przed upadkiem. Absolutną podstawę stanowią szelki z linką zabezpieczającą, mocowaną do stabilnych elementów rusztowania. W przypadku prac w podparciu, konieczne okażą się szelki wyposażone w pas biodrowy. Niezwykle ważna jest także ochrona głowy. Dopasowany kask ochroni przed urazami głowy przy upadku z wysokości, ale też przy niespodziewanym zetknięciu z przedmiotami spadającymi z góry. Tylko zadbanie o każdy detal sprawi, że praca na rusztowaniach przebiegnie bez przeszkód – zgodnie z planem i zasadami bezpieczeństwa.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy