Materiał Partnera

Zastosowanie filtrów do biogazowni

Zastosowanie filtrów do biogazowni

Stosowanie filtrów do biogazowni stanowi jeden z procesów kondycjonowania biogazu. Biogaz jest produktem fermentacji anaerobowej materii organicznej. Surowcami wykorzystywanymi do produkcji biogazu mogą być biodegradowalne odpady, odchody zwierzęce, rośliny energetyczne oraz osady ściekowe. Jakie jest zastosowanie filtrów do biogazowni?

Rodzaje filtrów

Gaz powstający podczas procesu fermentacji składa się z metanu, dwutlenku węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarkowodoru, siloksanów oraz związków aromatycznych. Aby spalanie biogazu przebiegało w sposób bezproblemowy eksploatator biogazowni powinien swoją uwagę skupić na usunięciu siarkowodoru, siloksanów i związków aromatycznych.

W różnych miejscach instalacji stosowane są odpowiednie typy filtrów – polipropylenowe oraz tkaninowe. Filtry mogą być zabudowane zarówno w pomieszczeniach technologicznych, przybudówkach przy komorach fermentacyjnych, kontenerach, jak i podziemnych komorach żelbetowych.

Zanim biogaz zostanie przekształcony w energię elektryczną, energię cieplną lub biometan, musi zostać oczyszczony. Zapobiega to problemom z silnikiem gazowym i pozwala osiągnąć czystość gazu przekraczającą 99% CH4, co czyni go zdatnym do wprowadzenia do sieci gazowej. Typowe składniki, które powinny zostać usunięte to H2S oraz siloksany z gazów składowiskowych bądź H2S i terpeny w przypadku biogazowni rolniczych.

Jednym z najpopularniejszych i najchętniej stosowanych filtrów do biogazowni jest filtr polipropylenowy. Służy on do wyłapywania piany oraz kondensatu z przewodów gazu pofermentacyjnego zaraz za komorą fermentacyjną. Lokalizuje się go właśnie w rejonie zejścia rurociągów biogazu z reaktorów i komór fermentacyjnych lub jako dodatkowe wyposażenie zbiorników magazynowych biogazu. Najczęściej filtry polipropylenowe instalowane są w podziemnych komorach żelbetowych.

Urządzenie wyposażone jest w automatyczne, przelewowe odprowadzenie gromadzącego się kondensatu, wewnętrzne przegrody dla właściwego ukierunkowania przepływów, armaturę odcinającą, włazy dostępowe oraz króćce pomiarowe. 

Dlaczego należy wybrać dobry filtr do biogazowni?

Aby spalanie biogazu mogło odbywać się w sposób bezproblemowy, należy usunąć z gazu powstającego podczas procesu fermentacji siarkowodory, siloksany i związki aromatyczne. Zapobiega to późniejszym problemom z silnikiem gazowym i pozwala osiągnąć niemal 100% czystość gazu.

Jak mówi producent filtrów z firmy Proton Filters: Oczyszczanie gazu ze związków powstałych podczas procesu fermentacji stanowi ważny element, który decyduje o późniejszej czystości. Filtr polipropylenowy sprawdza się w takim zadaniu znakomicie, a konstrukcja umożliwiająca jego łatwe czyszczenie sprawia, że jest to najchętniej wybierane rozwiązanie.

Decydując się na zakup filtra do biogazowni, zaleca się korzystanie wyłącznie z oferty sprawdzonych producentów. Jedynie produkty spełniające najwyższe standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa są w stanie sprostać oczekiwaniom. 

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy