Materiał Partnera

Zastosowanie tytanu w protetyce stomatologicznej

Zastosowanie tytanu w protetyce stomatologicznej
Tytan oraz jego stopy uważane są za najbardziej korzystne materiały budulcowe do wykonywania wszczepów śródkostnych, czyli implantów zębowych. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim ze względu na specyfikę tytanu i jego ciekawe właściwości fizyczne i chemiczne. Jakie są najważniejsze zalety tytanu, które sprawiają, że jest on tak chętnie stosowany do wykonywania implantów stomatologicznych, które są podstawą implantoprotetyki?

Wymagania stawiane implantom zębowym

Zastosowanie implantów zębowych w odbudowie zębów jest od dawna uważane za najlepszą metodę przywrócenia pełnej estetyki, ale przede wszystkim funkcjonalności układu żucia. Jest to możliwe dzięki temu, że implantologia nie polega na odbudowie samej korony zęba, ale przede wszystkim na odtworzeniu jego korzenia. Osiągnięcie takich celów nie byłoby jednak możliwe bez zastosowania odpowiednich materiałów budulcowych. Jak tłumaczy nasz rozmówca, implantolog z Kliniki Stomatologicznej UNIMEDEX w Szczecinie:
Żeby skutecznie odbudować korzeń zęba niezbędne jest zastosowania takiego materiału, który nie zostanie odrzucony przez tkankę kostną, nie będzie korodował na skutek wilgoci, a w dodatku będzie na tyle odporny, żeby nie ulec zniszczeniu na skutek zachodzących w obrębie jamy ustnej obciążeń mechanicznych. Takim materiałem jest właśnie tytan oraz jego stopy i dlatego też to właśnie z niego najczęściej wykonuje się implanty zębowe.

Właściwości fizyczne i chemiczne tytanu

Lista cech, które wyróżniają tytan i jego stopy spośród innych metali jest bardzo długa. Zapoznając się ze szczegółowymi właściwościami fizycznymi tego materiału, bardzo łatwo jest dojść do wniosku, że tytan jest idealnym materiałem do wykonywania implantów zębowych. Wszelkie przeprowadzane badania wskazują, że tytan jest materiałem lekkim i ciągliwym, dzięki czemu możliwa jest jego obróbka. Wykazuje również dużą wytrzymałość mechaniczną, która porównywalna jest do wytrzymałości stopów stali. Bardzo ciekawe są również właściwości chemiczne tytanu. Jest on bowiem:
  • Biozgodny z żywą tkanką, dzięki czemu możliwe jest stosowanie tytanu i jego stopów jako biomateriału,
  • Odporny na korozję miejscową,
  • Odporny na działanie rozcieńczonych kwasów, dzięki czemu nie zniszczą go bakterie próchnicowe,
Oprócz tego tytan rzadko powoduje powstawania reakcji alergicznych, co mogłoby go wykluczyć z grona materiałów stosowanych do wykonywania stopów śródkostnych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy