Bez kategorii
2 lipca 2019

Deratyzacja dla obiektów przetwórstwa spożywczego

Zwalczanie gryzoni – myszy, szczurów, karczowników, nornic – to dzisiaj dla wielu ośrodków przetwórstwa spożywczego, czy też dla obiektów gastronomicznych, obligatoryjny obowiązek sanitarny, o którym mówią restrykcyjne przepisy unijne oraz krajowe. Deratyzacja musi zatem odbywać się przy uwzględnieniu ważnych dla branży systemów: HACCP oraz GHP, a tysiące polskich firm, wręcz zobowiązanych jest do podejmowania stałej współpracy z firmami świadczącymi usługi DDD (tj. deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja).

Zwalczanie gryzoni

Składowane w magazynach nieprzetworzone, a także przetworzone produkty spożywcze, przyciągają do danych obiektów całe kolonie gryzoni, które roznoszą przy tym choroby, oraz wyrządzają nawet znaczne szkody w postaci niszczenia instalacji kablowych, czy nawet całych konstrukcji stalowych! Eliminacja  szkodników jest zatem działaniem mającym nie tylko ważną funkcję sanitarną, ale także stanowiącą ochronę budynku, czy tę wchodzącą w ramy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Ważne jest zatem to, aby restauracje, bary, magazyny i hurtownie warzyw/owoców, czy też firmy zajmujące się przetwórstwem spożywczym, podejmowały stałą współpracę z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi DDD. Istotne jest przy tym stawianie na innowacyjne metody, które oferuje m.in. zespół DEZMARK z Wrocławia.

To właśnie takie podmioty wyposażone są zarówno w chemiczne, jak i mechaniczne pułapki oraz systemy zwalczania gryzoni, gwarantując przy tym również ważne dodatkowe działania: dezynfekcję i dezynsekcję. Stosowanymi technikami eliminacji zagrożeń, są zaś m.in.: żywopułapki, karmniki, stacje deratyzacyjne, odstraszacze gryzoni, a nawet pułapki elektryczne!

Najlepsze zespoły DDD, skupiają się jednak nie tylko na wyłapaniu/wybiciu danej populacji szkodników, ale przede wszystkim na określeniu czynników, które spowodowały ich pojawianie się w danym obiekcie. Tylko w taki sposób można zapewnić trwałą i skuteczną ochronę, również w ramach systemów GHP i HACCP.

Monitoring HACCP

W branży spożywczej bardzo ważne są dwa systemy: Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) oraz Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (HACCP). Oba muszą być wypełniane, między innymi właśnie pod kątem usług DDD, z czym wiąże się dla przykładu działanie zwane monitoringiem HACCP. W uproszczeniu jest nim specjalny program prewencyjny, polegający na regularnym wykonywaniu: przeglądów urządzeń monitorujących występowanie szkodników, oraz inspekcji higienicznej wraz ze szkoleniami pracowników danej firmy w zakresie ochrony sanitarnej. Ważne jest także określanie wielkości populacji gryzoni żyjących na terenie bliskim zabezpieczonemu obiektowi. Wielokrotnie pozwala to na szybkie reagowanie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia.