Bez kategorii
2 lipca 2018

Dziecko u psychiatry – z pomocą nie warto czekać.

pProblemy ze zdrowiem psychicznym przypisywane są najczęściej dorosłym pacjentom. Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku różnego rodzaju zaburzeń pojawiających się u dzieci lub nastolatków, które bardzo często są bagatelizowane lub ignorowane przez otoczenie. Tymczasem pomocy psychiatry potrzebuje coraz większa liczba młodych pacjentów, a zaniedbywanie niepokojących objawów i zachowań może mieć katastrofalne skutki.

Dziecko też może zachorować

Problemy psychiczne u dzieci i młodzieży to temat, który jeszcze kilkanaście lat temu był praktycznie zmarginalizowany. Dziś okazuje się, że pomocy specjalistów, takich jak Dariusz Rudziński prowadzący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w Ciechanowie, potrzebuje coraz większa liczba młodych ludzi, a objawy różnego rodzaju zaburzeń można zaobserwować nawet u dzieci pięcio-, a nawet czteroletnich. Niestety dla wielu osób wizyta u psychiatry to nadal temat tabu. Wiele ze schorzeń o podłożu psychicznym może mieć podłoże genetyczne. Jednakże doprowadzić do nich mogą nie tylko geny, ale również to, w jaki sposób dziecko funkcjonuje w swoim otoczeniu. Należy pamiętać, że wbrew pozorom, zaburzenia może wywołać nie tylko zaniedbywanie lub maltretowanie dziecka, ale także kierowanie ku niemu nadmiernej troski i nadopiekuńczości. Do najczęstszych problemów psychicznych, które dotykają młodych pacjentów możemy zaliczyć między innymi depresję, zaburzenia lękowe, różne rodzaje nerwic, zaburzenia deficytu uwagi, zespół nadpobudliwości psychomotorycznej.

Niepokojące objawy

Uważny rodzic zna swoje dziecko bardzo dobrze, wie jak przebiegał jego rozwój, zna jego temperament oraz wie jak reaguje ono w różnych sytuacjach. Dlatego też najczęściej jako pierwszy zaczyna zauważać, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego. Jeśli taki stan utrzymuje się przez jakiś czas, to w takim przypadku z pomocą przyjdzie nam psycholog lub psychiatra dziecięcy. Objawami, na które powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę są duże wahania nastroju, drastyczne zmiany w zachowaniu, problemy w szkole i kontaktach z rówieśnikami, a także różnego rodzaju symptomy fizyczne (zaburzenia odżywiania, problemy ze snem lub higieną, itp.). W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z wymienionych lub innych niepokojących objawów, warto podjąć kroki takie jak wizyta u dobrego psychiatry dziecięcego, który pomoże rozwiać wątpliwości dotyczące przyszłości dziecka oraz ustalić strategię na kolejne lata jego rozwoju.

Nie ignoruj

W przypadku zaburzeń psychiatrycznych u dzieci bardzo istotne jest to, aby potrzebne działania terapeutyczne były wdrażane jak najszybciej. Bagatelizowanie i ignorowanie objawów najczęściej wydłuża czas terapii, a także oddala moment pojawienia się oczekiwanych efektów leczenia. Niemniej jednak najpoważniejszym zagrożeniem, wynikającym z zaniedbań, mogą być różnego rodzaju zachowania agresywne lub odwrotnie, całkowite unikanie kontaktu z otoczeniem. W skrajnych przypadkach działania autodestrukcyjne, samookaleczenia, a nawet próby samobójcze.

Młodym osobom w początkowej fazie chorób często bardzo trudno zrozumieć, co się z nimi dzieje. Dlatego od samego początku potrzebują one odpowiedniego wsparcia. Zarówno ze strony najbliższego otoczenia, jak i ze strony specjalistów. Dzięki temu nie pozostaną one same ze swoimi problemami, które mogą narastać przez kolejne lata.