Instruktor snowboardu Freelancer
1 marca 2021

Jak zostać instruktorem snowboardu?

Znane są przypadki, kiedy to ludzie zmęczeni na przykład kilkunastoletnią pracą w korporacji decydują się odejść z firmy, postawić wszystko na jedną kartę i spełnić swoje marzenia. Takim zdaniem można by rozpocząć (zdaje się, że niejedną!) historię powstania stoków dla narciarzy i snowboardzistów. Z kolei dążenie do bycia instruktorem to często proces mający źródło w hobbystycznym zacięciu. Postawmy zatem kilka pytań związanych z tematem: kto może zostać instruktorem snowboardu? Jak się do tego zabrać? I czy w ogóle warto?

Warunki konieczne do spełnienia

Aby przystąpić do kursu instruktorskiego Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu (SITS), przede wszystkim musisz mieć skończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Ponadto trzeba przedstawić zaświadczenia o niekaralności, dobrym stanie zdrowia oraz ukończeniu kursu pierwszej pomocy. Będą potrzebne również dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczeń: od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW) i kosztów leczenia (tzw. KL). Jeśli zaś chodzi o umiejętności, kryterium kwalifikacyjne stanowi III stopień sprawności snowboardowej SITS.

Praktyczna strona kursu SITS

W przypadku gdy spełniasz powyższe wymagania możesz przystąpić do kursu organizowanego przez instytucje, którym SITS udziela licencji i patronatu. Przykładem jest Szkoła Sportów Ekstremalnych EHSchool. Firma zaczęła działać w 2007 roku, skupiając się na szkoleniach oraz promowaniu snowboardingu wśród dzieci i młodzieży. Częścią składową kursu są egzaminy: praktyczny i teoretyczny w czasie trwania zajęć, a także zewnętrzny podczas Mistrzostw Polski Instruktorów. Zdane egzaminy są równoznaczne z uzyskaniem legitymacji instruktora snowboardu.

Zawód: instruktor snowboardu

Czy warto dążyć do uzyskania tytułu instruktora snowboardu? Wymieńmy choć kilka korzyści płynących ze zdobycia właśnie takich uprawnień: samodzielne prowadzenie szkoleń, możliwość uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Instruktorów, kursie na instruktora zawodowego SITS czy też przysługujące zniżki na zakup sprzętu. A może otwarcie patronackiej szkoły snowboardu? Osoba, która ukończyła kurs instruktora snowboardu i zdała egzaminy, jak najbardziej ma do tego prawo.

Na koniec wspomnijmy o wynikach badań opublikowanych w 2014 roku. Mowa o rozprawie naukowej powstałej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jakie cechy instruktorów SITS respondenci uznali za najistotniejsze? Najważniejsza okazała się cierpliwość. Na drugim miejscu plasują się otwartość i empatia, a podium zamyka poczucie humoru.